ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองหัวหน้าสำนักงานประสานกิจการทางทหารกับกระทรวงต่างประเทศ
รายละเอียด:

 มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ พลตรี  ชัชชัย  ภัทรนาวิก  รองหัวหน้าสำนักงานประสานกิจการทางทหารกับกระทรวงต่างประเทศ  ศูนย์ประสานภารกิจทหาร สำนักนโยบายและแผน  กระทรวงกลาโหมและคณะ  พร้อมตอบข้อสักถาม  ในเรื่อง การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : การนิคมอุตสาหกรรม มาพบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  การนิคมอุตสาหกรรม  มาพบหอการค้าจังหวัดตาก โดยมี นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้พบปะหารือ ในประเด็นการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาพบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558  เวลา 9.00 น.  ณ หอการค้าจังหวัดตาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาพบหอการค้าจังหวัดตาก ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพรชัย  สิทธิวงศ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้การต้อนรับ และปรึกษาข้อมูล การขนส่งสินค้า สู่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ของไปรษณีย์ไทย เพื่อรองรับการบริการ ขนส่งสินค้า ผ่านทางแม่สอด ในอนาคต

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 4/2558
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  ห้องประชุม คชรัตน์2  กองบัญชาการ  กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

        โดยมี  พลตรีคู่ชีพ  เลิศหงิม  รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน  มีผู้แทนภาคเอกชน จากหอการค้าจังหวัด , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน , พระเยา , น่าน และอุตรดิตถ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  และการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนของภาคเอกชน  ในพื้นที่ที่มีแผนหรือศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท ซี.พี.แลนด์  จำกัด (มหาชน)  ที่ได้ดำเนินการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ประเภทคอนโดมิเนียม  ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย 3 อาคาร จำนวน 270 ยูนิต  ที่อำเภอแม่สอด  และจะได้มีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558  ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมหารือแนวทางการให้บริการของศูนย์ให้บริการธุรกิจของ SME ครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 – 12.00 น.  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมหารือแนวทางการให้บริการของศูนย์ให้บริการธุรกิจของ SME ครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  กับหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อกำหนดรูปแบบการให้บริการในศูนย์ให้บริการธุรกิจ SME ครบวงจร เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ SME

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2558  เวลา 15.30 – 16.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก  เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งจันให้แก่จังหวัดและประเทศ  แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมัน เพื่อใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2558  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก    พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากในด้านผู้ประกอบการคลังสินค้าและท่าข้าม  ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมัน  เพื่อใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

        โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์  นายด่านศุลกากรแม่สอด  ร่วมรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางออกการแก้ปัญหาน้ำมัน  ตลอดจนมีบริษัทผู้ค้าน้ำมันส่งออกในพื้นที่ในอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เช่นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  , บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

        โดยในที่ประชุม  ให้ทางหอการค้าจังหวัดตาก  ทำหนังสือเรียนถึงกรมธุรกิจและพลังงาน  ให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน  จนกว่าจะมาดูแลปัญหาน้ำมันข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมในประเด็น ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2558  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมในประเด็น  ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.