ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมาธิการปฎิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และการบริการ กับคณะสภาปฎิรูปแห่งชาติ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรรมาธิการปฎิรูปการเกษตร  อุตสาหกรรม พาณิชย์  การท่องเที่ยว และการบริการ กับคณะสภาปฎิรูปแห่งชาติ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยว แก่คณะกรมการท่องเที่ยว
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยว แก่คณะกรมการท่องเที่ยว ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และคณะ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจ
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพูดคุยกับคุณวรวรรณ  วุฒิวณิชย์  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  และคณะ  ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจ  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว  ประชุม Workshop ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  โดยในการประชุมดังกล่าว  มีคุณชัยวัฒน์  วุฒิธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  และผู้ประกอบการชายแดน  เข้าร่วมประชุม

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสรุปการไป สปป.ลาว และเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 – 12.00 น.  ณ  วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ชั้น3  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสรุปการไป สปป.ลาว และเตรียมการประชุมระหว่างประเทศ  ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.กลุ่มจังหวัด  ภาคเหนือตอนล่าง1)  พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ “โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์ “โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน”  แก่สถาบันวิขัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แก่กองบัญชาการ กองทัพไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  แก่กองบัญชาการ  กองทัพไทย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาแรงงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร , สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม , ภาคการค้าและการท่องเที่ยว จังหวัดตาก ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาแรงงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยมี พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.กองกำลังนเรศวร , ผกก.ตม.จว.ตาก , จัดหางานจังหวัดตาก และอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นผู้แทน รับหนังสือขอความเป็นธรรม และความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก นำไปส่งให้แม่ทัพภาคที่ 3 โดยมีนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นตัวแทนยื่นหนังสือ และมีผู้ประกอบการร่วมเสนอ และรับฟังความคิดเห็น ประมาณ 300 กว่าคน

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสนอความคิดเห็น

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : นุ่งไทยปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก-อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ-เขื่อนแม่
รายละเอียด:

หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับ ททท. สนง.ตาก จัดกิจกรรม นุ่งไทยปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก-อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ-เขื่อนแม่  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ตาก  สุโขทัย อุตรดิษถ์  โดย มี ผอ.ททท ตาก ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ผอ. ททท แพร่ และนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องความคืบหน้าในการสร้างถนนสายเมียวดี – ก๊อกกาแล็ก จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  เวลา 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น  ในเรื่องความคืบหน้าในการสร้างถนนสายเมียวดี – ก๊อกกาแล็ก  จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ นายวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรดน้ำดำหัว  ขอพรผู้ใหญ่ นายวานิช วงศ์ธนสารสิน    ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ณ ร้านสิงห์รุ่งเรืองส่งเสริมการเกษตร  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.