ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม ประจำเดือน ก.พ. มี.ค. 58 ครั้งที่ 2
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ( ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558)  ครั้งที่ 2/2558  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2558  เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พร้อมร่วมให้ข้อมูลในเรื่องสภาพเศรษฐกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก   ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2558
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2558  เวลา 15.30 น. ณ  ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  (วันขึ้นปีใหม่ไทย)  ประจำปี 2558  เพื่อความเป็นสิริมงคล  อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส  และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย  

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ หอการค้าไทย เพื่อร่วมดำเนินการโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : Inspring Thailand”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2558  เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง  หอการค้าไทย กรุงเทพฯ  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์  พัทยาอารยา  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ หอการค้าไทย    เพื่อร่วมดำเนินการโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : Inspring Thailand” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อคนไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับคนไทย  ทุกภาคส่วน 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นำคณะวิทยากรจากหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกระเหรี่ยง เมืองผาอัน และ รัฐมอญ เมืองเมาะละแหม่ง จำนวน 6 ท่าน มาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "“Development and Networking of Thai SMEs along the Border To Expand Trades and Export Products to the ASEAN Economi
รายละเอียด:

 วันที่ 27 เมษายน 2558 "หอการค้าจังหวัดตาก" ร่วมกับ "สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำคณะวิทยากรจากหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกระเหรี่ยง เมืองผาอัน และ รัฐมอญ เมืองเมาะละแหม่ง จำนวน 6 ท่าน มาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "“Development and Networking of Thai SMEs along the Border To Expand Trades and Export Products to the ASEAN Economics Community Countries” ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดย Mr. U Soe Thein เลขาธิการหอการค้าและอุตสหากรรมรัฐกระเหรี่ยง และคณะ

การเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ ทางหอการค้าจังหวัดตากได้นำวิทยากรไปเยี่ยมชมและดูการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้ทำให้ส่งผลเกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างกันและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าเพื่อมีการทำการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดตากและวิทยากรจากประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะสินค้าเกียวกับวัสดุก่อสร้าง ที่ได้มีการเจรจาธุรกิจร่วมกันในเบื้องต้น

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
รายละเอียด:

 วันเสาร์  ที่ 25 เมษายน 2558  เวลา 8.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ประจำปี 2558  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2558  เวลา  11.15 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ  ห้องประชุม  ชั้น4  สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โดนในที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญผังเมือง ต้องการการวางผังเมือง เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด โดย ให้นำตัวอย่างของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เซิ้นเจ้อ และฮองกง มาเป็บแบบอย่างในการวางผังเมือง และการวางรูปแบบของเขตเศรษฐกิจแม่สอด

หอการค้าจังหวัดตากตาก ผู้แทนประธานหอฯ โดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้นำเสนอ การเอาแบบโมเดล ของเขตเศรษฐกิจชายแดนลุยลี่ มูเซ ชายแดนจีน พม่า มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด เช่น คลังสินค้า , เทรดดิ้ง , ศูนย์แสดงสินค้า , one stop services , จุดขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ รองรับโลจีสติกส์  ซึ่งด้านชายแดนจีนมีมูลค่าการค้า มากกว่า แม่สอด หลายเท่า

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทยต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 23  เมษายน  2558  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก  จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)  ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทยต่อการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยแบ่งเป็นภาครัฐ  และเอกชน  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

        โดยมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการเปิดประชุม  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย  เพื่อนำประสบการณ์  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม  มาเป็นแนวทางในการจัดทำผลการศึกษาและเผยแพร่สู่ธารณชนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ SMEs  ไทยต้องเผชิญ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน  เมียนมาร์  ผ่านช่องทางการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าแม่สอด – เมียวดี แก่คณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าแม่สอด – เมียวดี  แก่คณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 8  ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข  จังหวัดสุโขทัย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 เมษายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาระบบจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2558  เวลา14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวนันญธพร  กมลพิมาน  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพรชัย  สิทธิวงศ์  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาระบบจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน  แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.