ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมรับฟังคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2558  เวลา  13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมรับฟังคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วม  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตาก  ครั้งที่ 6/2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก  (ชั้น2)

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่  24  มีนาคม  2558  เวลา  14.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 หอการค้าจังหวัดตาก  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โดยมีหน่วยงานราชการ  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดตาก 

        ในประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตากสมัยปีวาระปี 2558 – 2559 และในที่ประชุมได้ลงมติเลือก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากวาระปี 2558-2559  

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะส่วนราชการ
รายละเอียด:

 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมคณะส่วนราชการ  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ พื้นที่จังหวัดตาก
รายละเอียด:

         วันที่  21  - 23  มีนาคม  2558  เวลา  9.30 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์  เครือวงษ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวมหาธยา  เกษม  ปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  และนายกฤดา  เครือวงษ์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น  สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ  พื้นที่จังหวัดตาก  หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา ในเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือเชื่อมโยง GMS และ AEC” ณ โรงแรมริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  19 มีนาคม  2558  เวลา 13.00 น.   นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนา ในเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือเชื่อมโยง GMS และ AEC”  ณ  โรงแรมริมกก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

        โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ และภาคเอกชน  ผู้ประกอบการลุ่มน้ำโขง  (GMS)  รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน  อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้แผนงานความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หารือในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กับคณะทำงานศึกษาการอำนวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา  11.30 – 12.30 น.   ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมหารือในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  กับคณะทำงานศึกษาการอำนวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน  ซึ่งอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์   นำโดยนายไพรัช  บูรพชัยศรี  ประธานคณะทำงานศึกษาการอำนวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน  พร้อมด้วยนายนิยม  ไวยรัชพานิช  กรรมการคณะทำงานศึกษาการอำนวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน  และคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาการอำนวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒน์การค้าฮ่องกง ในเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  17  มีนาคม 2558  เวลา  16.30 น.   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การสภาพัฒน์การค้าฮ่องกง  ในเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย – เมียนม่า)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2558  เวลา  9.00 – 12.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี  ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (ไทย – เมียนมา)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

        โดยในการประชุมมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมร่วมกับบุคลากรภาครัฐและเอกชน  ในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  (เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  ลำปาง  และตาก)  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝีมือแรงงาน  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการคมนาคมขนส่ง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแสวงหาความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง  รวมถึงความร่วมมือในการบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการค้า   การลงทุน  การท่องเที่ยว  การคมนาคมขนส่ง  ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูล Dr. Dennis Arnold Department of Human Geography, Planning and International Development University of Amsterdam
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก    ร่วมให้ข้อมูล Dr. Dennis Arnold Department of Human Geography, Planning and International Development University of Amsterdam  ในเรื่องความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด  จังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ตาก (YEC TAK) ร่วมพบปะสังสรรค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี และร่วมกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดตาก และ YEC TAK
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2558  เวลา 18.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  ที่ปรึกษานักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK)  และนักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK)   ร่วมพบปะสังสรรค์  เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี  และร่วมกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดตาก  และ YEC TAK  

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.