ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลังเครือข่ายสร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2558  เวลา 08.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลังเครือข่ายสร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ”   ณ  หอกประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานวันช้างไทย
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ เรื่องภารกิจ การจัด ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา สภาพเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2558  เวลา  10.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ  เรื่องภารกิจ การจัด ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  สภาพเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตาก  และประเทศเพื่อนบ้าน  แก่ พลตรี  วิศิษฐ์  วิศิษฐ์โยธิน  ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันป้องกันประเทศ  พร้อมคณะ  ณ  ห้องประชุม อาคารวัชโรภาส  หน่วยเฉพาะกิจ  กรมทหารราบที่ 4  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ธนาคารเพื่อนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะและให้ข้อมูล นายเขมทัศน์  สายเชื้อ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  และคณะ   เพื่อให้คำปรึกษา  และข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และความต้องการของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558  เวลา  08.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์   คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด  ฉบับที่2  พ.ศ.  2555 – 2559  และการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2558    ณ  ห้องประชุมเวียงวัง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมสภาเกษตรจังหวัดตาก ในเรื่องยุทธศาสตร์การเกษตร
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2558  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมสภาเกษตรจังหวัดตาก  ในเรื่องยุทธศาสตร์การเกษตร 

        ในวันที่ 10  มีนาคม 2558  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมวิเคราะห์ดินปลูกมันสำปะหลัง  และในวันที่ 11 มีนาคม 2558  ร่วมประชุมวีดีโอคอลเฟอร์เลนท์  ในเรื่องเกษตรกร  ณ  ศาลากลางจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนแนวโน้มการลงทุนต่างๆ แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  เวลา  13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ตลอดจนแนวโน้มการลงทุนต่างๆ แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์  จำกัด (มหาชน)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้คำปรึกษาและข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องด้านการส่งออก/นำเข้า
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 15.00 น.  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากในด้านการส่งออก / ชิปปิ้ง ร่วมให้คำปรึกษาและข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องด้านการส่งออก/นำเข้า กับนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทย ด้านการค้าชายแดน และคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้มารวบรวมประเด็นปัญหาด้านการส่งออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี และจะรวบรวมรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไป 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมร่วมพูดคุยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.30  - 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคเหนือ  พร้อมร่วมพูดคุยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน   ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานง่วนเซียว ประจำปี 2558 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  เวลา 18.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานง่วนเซียว  ประจำปี 2558  ณ  แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.