ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน CHAO XIA OLIANG
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2558  เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ท่าน CHAO  XIA OLIANG  และคณะ  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2 อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการจัดระเบียบแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงาน ครั้งที่1/2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงาน  ครั้งที่1/2558  ณ  ห้องประชุมสำนักเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

        โดยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้นำเสนอในเรื่องการจดทะเบียนแรงงาน  ที่จะสามารถทำได้  โดยเปิดให้จดทะเบียนไม่กำหนดระยะเวลา  ในที่ประชุมดังกล่าว

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน”
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน”  ในประเด็นผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค  แก่นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 14.00 น.  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือนมกราคม 2558  ครั้งที่ 1/2558

        โดยในการประชุมมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบกิจกรรมที่ผ่านมาของหอการค้าจังหวัดตาก เช่น กิจกรรมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  ประจำปี 2558  ปีที่16  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2558  ที่ผ่านมา และในที่ประชุมมีเรื่องที่จะพิจารณาในเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : จัดสัมมนา “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ชะตาธุรกิจ”
รายละเอียด:

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมจัดสัมมนา “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า  ชะตาธุรกิจ”   ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด

        มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs  ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  ให้มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าหรือบริการที่สูงขึ้น  ภายในการสัมมนา  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในเปิดสัมมนา “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า  ชะตาธุรกิจ”   

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนและรับมอบกระเช้า จากบริษัท เมกาโฮม จำกัด (สาขาอำเภอแม่สอด)
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนและรับมอบกระเช้า  จากบริษัท เมกาโฮม  จำกัด  (สาขาอำเภอแม่สอด)  

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับ นายชูศักดิ์ นันทสุสรรณ ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จังหวัดพิษณุโลก และคณะ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ นายชูศักดิ์  นันทสุสรรณ  ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  จังหวัดพิษณุโลก  และคณะ  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ. จังหวัดตาก)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก  (กรอ. จังหวัดตาก)    ณ  อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก  ชั้น 4 เทศบาลนครแม่สอด 

        โดยมีนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเข้าร่วมประชุม  โดยมีการประชุมหารือและอภิปราย  ในด้านอุตสาหกรรม , การค้าชายแดน , การท่องเที่ยว , เกษตรอุตสาหกรรม  และการส่งออก  ตลอดจนด้านคุณภาพชีวิต   

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีรับฟังประเด็นการปฎิรูป จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางจุฑาวัลย์  บัวกลิ่น  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตาก  เพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีรับฟังประเด็นการปฎิรูป   จังหวัดตาก  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องเวียงปิง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมหารือราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมหารือราชการ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง    ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.