ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กับการขยายตัวของการค้าชายแดน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา11.20 – 12.20 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กับการขยายตัวของการค้าชายแดน  ณ  โรงแรมอีโค่อิน  แม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ พลเอกศักดา ดีเดชา ในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตลอดจนเรื่องสิทธิ GSP
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  18    กุมภาพันธ์  2558  เวลา  16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์  พลเอกศักดา  ดีเดชา  ในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  ตลอดจนเรื่องสิทธิ GBP ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : พล ร.ท.นวพล ดำรงพงค์ ธ.น.จก.กย.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ลงพื้นที่ดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 พล ร.ท.นวพล  ดำรงพงค์  ธ.น.จก.กย.ทหาร  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร  ลงพื้นที่ดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคระบบโลจิสติกส์  การใช้แรงงาน  และการส่งเสริม SMEs และอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

          ทั้งนี้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายคุณภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุม  ณ  ศุลกากรแม่สอด  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอัญเชิญครุฑตราตั้งพระราชทานขึ้นบนประดิษฐาน
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงอัญเชิญครุฑตราตั้งพระราชทานขึ้นบนประดิษฐาน ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท  จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ททท. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ททท.   เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน  ระหว่าง ททท. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ณ  ห้องเชียงทอง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมจัดโครงการ ท่องเที่ยว 3 ประเทศ
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  15.00 น.  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ  นาง สุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และคณะ  พร้อมร่วมประชุมในเรื่องโครงการคาราวาน 3 ประเทศ  เส้นทางเมียวดี  - ด่านภูดู่ – ลาว  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรบรรยาย ในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “การเตรียมความพร้อมการทำธุรกิจสู่ตลาด AEC”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “การเตรียมความพร้อมการทำธุรกิจสู่ตลาด AEC”  แก่นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : จักรยานมิตรภาพไทยพม่า ประจำปี 2558
รายละเอียด:

           หอการค้าจังหวัดตาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  และเทศบาลนครแม่สอด  ได้ร่วมจัดโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า  ครั้งที่ 16  ประจำปี 2558  เมื่อวันเสาร์  ที่ 7 กุมภาพันธ์  2558  ที่ผ่านมา  ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยได้รับเกียรติจาก  นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า  ครั้งที่ 16  ประจำปี 2558  และมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด  นักปั่นจักรยานชาวไทยจากทั่วประเทศนับ 1,500 คน  ได้ปั่นผ่านตัวเมืองแม่สอด  ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า  เข้าไปยังจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  ไปสมทบกับนักปั่นจักรยานชาวเมียนมาร์อีก 450 คน  พร้อมปั่นจักรยานร่วมกัน  ตลอดจนได้สัมผัสกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และวัดวาอารามที่สวยงามของเมียวดี  รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีอีกด้วย

จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมร่วมกับ รมช.คลัง
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก    เข้าร่วมประชุมในเรื่องความเป็นมาและความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ร่วมกับนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ที่มาเดินทางมาตรวจราชการด้านการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้สัมภาษณ์ในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่คณะจากตัวแทนองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.