ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2558  เวลา 14.00 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะและต้อนรับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 ของจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2558  เวลา 18.00น.  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางวารุณี  ฑัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2558  ของจังหวัดตาก  ที่ขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนของจังหวัดตากตลอดมา 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมการจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตาก ปี 2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายวิสุทธิ์  ลิ้มลือชา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตาก ปี 2558 “  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดย“มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตาก ปี 2558 “  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม  - 1 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เทศบาลนครแม่สอด)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด  ครั้งที่ 1/2558  เพื่อนำเสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรการในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด ประจำปี 2557  ณ  ห้องประชุมสายประทีป  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการจัดมหกรรมการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น. ณ  หอการค้าจังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมการจัดมหกรรมการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2558    โดยประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  และทีมงานผู้จัดงานดังกล่าว

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ธนาคารกสิกรไทย (ฝ่ายสินเชื่อ) อำเภอแม่สอด มาร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย (ฝ่ายสินเชื่อ)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในโอกาสที่มาร่วมอวยพรปีใหม่  ประจำปี 2558  แด่หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์ฝึกอบรมโครงการโรงแรมและภัตตาคาร
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 15.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์ฝึกอบรมโครงการโรงแรมและภัตตาคาร อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในโอกาสที่มาร่วมอวยพรปีใหม่  ประจำปี 2558  แด่หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : แถลงข่าวโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนชาวไทยและชาวพม่า  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ  ตลอดจนเป็นการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ

          ภายในการแถลงข่าว มีนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  , นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  , นางมะติน ติน เมี๊ยทะ  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  , นายสวัสดิ์  มูลภาที  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก , นายภาคภูมิ  บูลประมุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  และนางสาวธมลวรรณ  เรืองขจร  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตาก)  ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558  และมีหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เข้าร่วมในครั้งนี้

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องข้อมูลนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตรตามแนวชายแดนย้อนหลัง 5 ปี แก่สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
รายละเอียด:

 

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 15.00 น.   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องข้อมูลนำเข้า – ส่งออก  สินค้าเกษตรตามแนวชายแดนย้อนหลัง 5 ปี  แก่สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  ถนนพหลโยธิน

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : บริษัทเบทาโกร อำเภอแม่สอด มาร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเบทาโกร  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในโอกาสที่มาร่วมอวยพรปีใหม่  ประจำปี 2558  แด่หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.