ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเสวนา เรื่อง “AEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด “
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 -14.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรร่วมเสวนา  เรื่อง “AEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด “   แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรม ซีเค ฮิลล์ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในการเสวนาดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา  อาทิเช่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ตัวแทนจากด่านศุลกากรแม่สอด  ร่วมเสวนา

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาล  จังหวัดตาก  ในเรื่อง เรื่องการสอดส่องการดำเนินการใช้งบประมาณปี 2558   ณ  ศาลากลางจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557  เวลา  13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  เดินทางดูงาน  ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  พร้อมรับฟังการบรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  จากผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเมียวดี 

          และวันที่ 20 ธันวาคม 2557  เวลา 9.30 – 11.30 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)    ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนและการค้าชายแดน   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.30 -12.30 น. นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์) ในเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทยและนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  ห้องแม่สอดบอลลูม  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          และในวันที่ 20 ธันวาคม 2557  เวลา 9.00 น.  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพานางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ  เดินทางดูงาน  ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  พร้อมรับฟังการบรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  จากผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเมียวดี  และร่วมรับฟังการบรรยายจากบริษัทสี่แสงการโยธา พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางใหม่  สายก๊อกกาแร็ก  - เมียวดี 

 

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  เวลา  15.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและให้ข้อมูล ในเรื่องสภาพการค้า การขนส่งและโลจิสติกส์บนเส้นทางแม่สอด – เมียวดี – ย่างกุ้ง
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 15.30 น. ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล  ในเรื่องสภาพการค้า  การขนส่งและโลจิสติกส์บนเส้นทางแม่สอด – เมียวดี – ย่างกุ้ง    แก่ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมประกอบการทำวิจัย  โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม
รายละเอียด:

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม  (โครงการผู้นำแห่งอนาคต)  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มาศึกษาดูงานเรื่องภาวการณ์นำในภาคประชาสังคม  ที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2557  

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมอวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ณ บ้านพัก ร้านสิงห์รุ่งเรืองส่งเสริมการเกษตร อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเสนองบประมาณประจำปี 2559
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  เพื่อเสนองบประมาณประจำปี 2559  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมมอบกระเช้าอวยพร ในโอกาสที่นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก หายป่วยจากการรักษาตัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  เวลา 11.30 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากร่วมมอบกระเช้าอวยพร  ในโอกาสที่นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  หายป่วยจากการรักษาตัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพ 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.