ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ประจำปี 2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  เวลา 9.30 น.  หอการค้าจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  ประจำปี 2558  โดยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทาง  แนวทางในการจัดโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยในที่ประชุมได้กำหนดการจัดโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  ประจำปี 2558  ในวันเสาร์  ที่ 7 กุมภาพันธ์  2558  

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการค้า เพื่อรองรับการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการค้า  เพื่อรองรับการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน   แก่คณะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพ)   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ณ  อาคารหอกิตติคุณ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ตาก ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดตากท่านใหม่
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนางสาวฉัตรชนก  ก่อประภากิจ  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความยินดี  และต้อนรับนายบรรจง  สุกรีฑา  อุตสาหกรรมจังหวัดตากท่านใหม่  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 18.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  และนางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง  และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล    ณ บริเวณหาดทรายทอง  ต.ป่ามะม่วง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 18.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประสงค์  สันติพนารักษ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง  และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล      ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเพื่อรับฟังการเผยแพร่ผลการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเผยแพร่ผลการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์  แม่สอด  จังหวัดตาก 

          โดย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทาง กลยุทธ์ การปรับตัวและโครงสร้างองค์กร  เพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาโครงการ “การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน ”  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  พันธุ์เหล็ก  ที่ปรึกษาโครงการ  และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก  นำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศ และเพื่อใช้กำหนดนโยบายและทิศทางการลงทุนของผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00 น.  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพารองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และนายเสรี  อติภัทธะ  รองอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม  เข้าเยี่ยมชมดูงานคลังสินค้าทัณฑ์บน  (คลัง 9 )  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บรรยายในหัวข้อเรื่อง การค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า  แก่ผู้สมัครจากสหภาพพม่า จำนวน 34 คน  ที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการอบรมระยะสั้น  รุ่นที่ 15  ศึกษาคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “เตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “เตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ”  แก่คณะนายจ้างแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน  ผู้นำแรงงาน  และเจ้าหน้าที่  ณ  โรงแรมควีนพาเลส  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สู่ตลาด AEC
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก  สู่ตลาด AEC “  ณ  ห้องประชุมสบเมย  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.