ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) เพื่อพิจารณาในประเด็นดังนี้ 1. การห้าม / ไม่ห้าม/การกำหนดช่วงเวลา การใช้รถบรรทุกพ่วง ในเส้นทางสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ผ่านบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังถนนพหลโยธิน 2. การจัดระเบียบการใช้รถของชาวพม่าในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและอำเภอ
รายละเอียด:

 วันที่ 24 ส.ค. 2560 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมาย น.ส.ศิริลักษณ์  ศิริพงษ์ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและอำเภอ ณ.ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : สานเสวนา "การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก" ในโครงการ "ก้าวตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชาจังหวัดตาก"
รายละเอียด:

 30 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการสานเสวนา "การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก" ในโครงการ "ก้าวตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชาจังหวัดตาก" มีประเด็นการสานเสวนาและผู้ร่วมสานเสวนาดังนี้

  • นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาเสียงปฏิรูปประเทศคนที่ 1 "การปฎิรูปประเทศกับการพัฒนากำลังคน"
  • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย "มุมมองด้านการพัฒนาการศึกษา"
  • พลเอกเดชา ปุญญบาล คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ "กำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ"
  • นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิการปกครองท้องถิ่น "เจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดตาก"
  • นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก "การค้าการลงทุนกับการพัฒนากำลังคน"
  • นายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก "การศึกษากับการพัฒนาบริบทพื้นที่" และ
  • นางเตือนใจ สินธุวณิก ประธานคณะกรรมการโครงการเสียงปฎิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ "เสียงปฏิรูปกับการพัฒนากำลังคน"


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษา และ ศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังและซักถามใน

ประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : อบรมภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร
รายละเอียด:

 วิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก จัดอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร จำนวน 60 ชั่วโมง รหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560  ณ. หอการค้าจังหวัดตาก อำเมือง จ.ตาก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สมาชิกมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางธุรกิจและการสื่อสารทั่วไป เพิ่มขีดความสารถการแข่งขันให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : องค์กรหลักจังหวัดตาก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก
รายละเอียด:

  3 องค์กรหลักจังหวัดตาก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก ทั้ง 3 องค์กรลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                การลงนามประกาศของผู้แทนภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบันในวันนี้ประกอบด้วย 1.ประธานหอการค้าจังหวัดตาก (นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์) , 2.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ) และ 3.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก (นายปรีดา แก้วเกตุ) ลงนามประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) โดยหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันเป็นประธานที่ประชุมวาระละ 4 เดือน และจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกๆ 2 เดือนครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆ ให้มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การเกษตร การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการจ้างงานภายในจังหวัดตาก ขยายศักยภาพสร้างรายได้เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตากให้สูงขึ้น
                ในที่ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นเพื่อร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรค 3 ด้าน ประกอบด้วย

                  1.การบริหารจัดการ แรงงานภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนต่างด้าวให้เข้าถึงการประกันสุขภาพ และทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย      2.การบริหารจัดการด้านพลังงานจังหวัดตาก โดยเฉพาะประเด็น การจำหน่ายแก๊สหุงต้มให้กับครัวเรือน ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้

                3.การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดลดปัญหาข้อจำกัดต่างๆ โดยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว (กกร.ตาก) จะรวบรวมข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางแก้ไข เสนอไปยังจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อภาคเศรษฐกิจภายในจังหวัดตากสูงสุดต่อไป

 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : เยี่ยมเยือนด่านศุลกากรแม่สอดและแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่
รายละเอียด:

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 ณ.ด้านศุลกากรแม่สอด เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าพบปะพูดคุย

 
    ประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้า นำเข้า ส่งออก ชายแดนไทยพม่า ในเรื่อง กฏระเบียบการนำเข้าและระบบโลจีสติกส์ การค้านำเข้าและส่งออก 
ทั้งนี้ในโอกาสที่นายด่านศุลกากรย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หอการค้าจังหวัดตากได้ถือโอกาสนี้มอบ ของที่ระลึกแด่ท่านนายด่านศุลกากร
 
 
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม ประจำเดือน5/60และมอบเงินสนับสนุนชมรมจักรยานพบพระ
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่5/2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหอการค้าจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : 7 ส.ค. 60 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวัน “รพี”
รายละเอียด:

  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุรชัย วีระสมเกียรติ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวัน “รพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมรับมอบโต๊ะห้องประชุม จากบริษัทโอเค บิสสิเนสลิ้งค์ จำกัด ( OK Business Link Co.,Ltd : Donation meeting tables for Tak CC ) ที่ร่วมบริจาคโต๊ะประชุมให้กับหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ วิเชียร รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมรับมอบโต๊ะห้องประชุม จากบริษัทโอเค บิสสิเนสลิ้งค์ จำกัด ( OK Business Link Co.,Ltd : Donation meeting tables for Tak CC ) ที่ร่วมบริจาคโต๊ะประชุมให้กับหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อใช้ในการใช้ในการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.