ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประธานกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) พร้อมด้วยคณะกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการหอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นางสาวพัชรินทร์  พัทยาอารยา  ประธานกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK )  พร้อมด้วยคณะกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมประจำเดือน  ตุลาคม  2557  ครั้งที่ 5/2557  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันหัวบุก เพิ่มรายได้ลดความยากจน คืนธรรมชาติ คืนความสุขสู่เกษตรกร” ภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันหัวบุก เพิ่มรายได้ลดความยากจน คืนธรรมชาติ คืนความสุขสู่เกษตรกร”  ภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ : ปั่นทั่วไทย Bilk for all
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ( YEC TAK ) และตัวแทนชมรมจักรยานแม่สอด  จังหวัดตาก  ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ : ปั่นทั่วไทย Bilk for all  เพื่อเป็นการสานต่อโครงการจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อประสานโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากต่อไป

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2557  นำโดยนายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนางวารุณี ทัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้าศาลากลางจังหวัดตาก  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 นำโดยนายอนันต์ คมขำ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 7.30 น. หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2557  นำโดยนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5  หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมกล่าวเปิดงาน “สัมมนา แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น” และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และผู้ประกอบการชายแดน ร่วมรับฟังการสัมมนา
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกล่าวเปิดงาน “สัมมนา  แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น” และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และผู้ประกอบการชายแดน ร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์  ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก  และสนับสนุนโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน  ในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ พิธีการศุลกากร  และปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ  ที่ปัจจุบันมีทิศทางมุ่งเน้น  ส่งเสริม สนับสนุนการค้าบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน  

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ คอปอร์เรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 16.00 น.    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ คอปอร์เรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน  เพื่อศึกษาข้อมูล  สำรวจ และเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมินภาพรวมและหาโอกาสในการทำธุรกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  และพื้นที่จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  ต่อไปในอนาคต

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีจังหวัดตาก  ณ ห้องประชุมสายประทีป  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก   

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตาก ครั้งที่1/2557
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตาก  ครั้งที่1/2557    ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัญจร “เพิ่มพันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2557  เวลา  16.00 – 20.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมปาฐกถาพิเศษ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัญจร “เพิ่มพันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs  ณ  โรงแรมอีโค อินน์ แม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในการสัมมนาครั้งนี้จัดโดย ธนากรุงไทย  สาขาแม่สอด   ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.