ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558 – 2561) ครั้งที่1/2557
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558 – 2561) ครั้งที่1/2557    ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพาคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่  17  กันยายน 2557  เวลา 8.30 .  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด  โดยเน้นโรงงานที่มีการใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อศึกษาผลิตและแรงงาน ผลกระทบของการจ้างงานในอนาคต  และแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  และเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย 

          และในเวลา 10.00 น . ร่วมพาคณะดังกล่าว  ศึกษาดูงาน  ณ  ไร่ปฐมเพชร  ต.พบพระ   อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย   รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัท D.I.D Asia
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  17 กันยายน 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  แก่บริษัท D.I.D Asia บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เกี่ยวกับโซ่ ที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนคณะผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.  นางสาวพัชรินทร์  พัทยอารยา  ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนคณะผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด 

 

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด:

           วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านแรงงานต่างด้าว  ณ ห้องเมจิก3 ชั้น 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ชายแดน”
รายละเอียด:

           วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ชายแดน”    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  สำนักงานอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยหอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน  ได้ร่วมจัดประชุมดังกล่าว  วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ    ของสถานประกอบการในพื้นที่ชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

          ในการประชุมในครั้งนี้  มีหน่วยราชการ  เอกชน  และท้องถิ่น  รวมถึงจังหวัดเมียวดี  ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ร่วมกว่า 70 ท่าน

จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูอาชีวศึกษา ก่อนออกฝึกงานในต่างประเทศ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูอาชีวศึกษา  ก่อนออกฝึกงานในต่างประเทศ  ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  จังหวัดตาก ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยในการบรรยายในครั้งนี้  ทางกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ( YEC TAK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยาย  ในหัวข้อเรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด  โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก” แก่คณะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน  นำโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าหน่วยงาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่    เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.