ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตากร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารกระเพาะปลา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร  เพื่อให้การพัฒนากำหนดแนวทางและการวางแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมเศษฐมานพ  สำนักงานแขวงการทางตากที่2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในพม่า การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนไทย – พม่า แก่บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2557  เวลา  13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในพม่า  การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนไทย – พม่า  แก่บริษัท เอสบีซีเอส  จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารซูมิโตโม   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมสภากาแฟ  ครั้งที่ 7/2557  ประจำเดือนสิงหาคม 2557  โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้  ณ  ห้องนิลกาญจน์  โรงแรมราชาบุรี  บูติกโฮเท็ล  ถนนพหลโยธิน  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดสายการบิน กานต์ แอร์ แม่สอด – กรุงเทพ และ กรุงเทพ – แม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก    ได้รับเกียรติจากบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น  จำกัด  ในนาม “สายการบิน กานต์ แอร์”  เชิญทางหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดสายการบิน กานต์ แอร์  แม่สอด – กรุงเทพ  และ กรุงเทพ – แม่สอด

          โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ร่วมพิธีเปิดและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  ในประเด็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ การท่องเที่ยว  ที่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ในการเปิดสายการบินให้บริการแก่นักธุรกิจ  , นักท่องเที่ยว

          ในเร็ววันนี้  สายการบิน กานต์  แอร์  มีการวางแผนที่จะนำเครื่องบิน ATR 72-500 โดยจะเข้ามาทำการบินในช่วงเดือนกันยายน  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เรื่องการจัดทำงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น  ในเรื่องการจัดทำงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม (สสว.) โดยในการประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1  ต้องการความต้องการของกลุ่มจังหวัดเพื่อสรุปความต้องการของกลุ่มจังหวัด  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้  มานำเสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม (สสว.) อย่างครบถ้วน  ณ  อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก (ประจำเดือน กรกฎาคม 2557) ครั้งที่ 4 /2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557  เวลา  14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  (ประจำเดือน กรกฎาคม 2557)   ครั้งที่ 4 /2557 

ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในที่ประชุมมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของหอการค้าจังหวัดตาก  และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าไทย – เมียนมาร์ เทรดแฟร์  ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557  และการนำเสนอโครงการกลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด  กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม (สสว.)

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์นักข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน และเศรษฐกิจ ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
รายละเอียด:

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5   ในเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน  และเศรษฐกิจ  ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุน และเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา 18.30 – 20.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุน  และเป็นวิทยากรบรรยาย  ในเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดตาก  แก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออกกับผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง  เส้นทางตาก – สุโขทัย  - พิษณุโลก  ณ  ห้องอาหารโรงแรมเฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานในระดับจังหวัด
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา  13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายนางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานในระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1  เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานของจังหวัดตากเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานในจังหวัด  ณ ห้องประชุมสายประทีป  ชั้น4  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.