ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา  8.30 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2  อ.แม่สอด  พร้อมโครงข่าย  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด ฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของแนวเส้นทาง  รูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมโครงการยิ่งให้ยิ่งได้ ปลูกต้นไม้เพื่อวัดโรงเรียนร่วมเย็นยั่งยืน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมโครงการยิ่งให้ยิ่งได้  ปลูกต้นไม้เพื่อวัดโรงเรียนร่วมเย็นยั่งยืน  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 ตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวม จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวม  จังหวัดตาก  เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก  ณ  เทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมและตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา  8.30   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  จังหวัดตาก  เพื่อเตรียมข้อมูลด้านความมั่นคง  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องสบเมย  โรงแรมเซ็นทารา  แม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกร ในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา ตามยุทธศาสตร์ ACMECS ร่วมให้สัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการเมืองการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกร  ในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา  ตามยุทธศาสตร์ ACMECS ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก    พร้อมด้วยนายบุญมี  สันติกัลญยวัตร  ปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ณ  หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2557  เวลา  09.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการ และคัดเลือกข้อเสนอโครงการการเสนอของงบประมาณต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.  นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  , นางสาวสิริลักษณ์  สิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  ณ  หอกิตติคุณ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2557  เวลา  18.00 น.  นายภราดร  กานดา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบุญมี  สันติกัลญยวัตร  ปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  ทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นำพา คุณกรินทร์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม "ไร่กุหลาบปฐมเพชร" และ "ไร่เตรยาวรรณ
รายละเอียด:

 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ... นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และ นายพงค์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการ ได้นำพา คุณกรินทร์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม "ไร่กุหลาบปฐมเพชร" และ "ไร่เตรยาวรรณ" โดยมีรองประธานหอการค้าจังหวัดตาก นาย ภารดร กานดา และ นายวิชัย เตรยาวรรณ ให้การต้อนรับ ณ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมทั้งเข้าฟังบรรยายจาก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเหมืองในด้านต่างๆ ของบริษัท

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.