ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 15.00 – 16.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวนันญธพร  ห้วยผัด  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  และสภาพการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ตาก ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557  เวลา  8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงาน “วันรพี”  ประจำปี 2557  โดยการวางพวงมาลา  และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ  บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดแม่สอด

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ไทย ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ One stop Service จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ และเยี่ยมชมคลังสินค้า (คลัง 9
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลฃาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะจากสภาหอการค้าไทย  นำโดยนายกลินทร์  สารสิน  เลขาธิการหอการค้าไทย  ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์  One stop Service  จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  และเยี่ยมชมคลังสินค้า (คลัง 9)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยายสรุปเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดน และการข้ามแดน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวนันญธพร  ห้วยผัด  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดน  และการข้ามแดน  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2 อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2557  เวลา  18.00 น.   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย  และหอการค้าจังหวัดตาก  เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า  นำโดยนายกลินทร์ สารสิน  เลขาธิการสภาหอการค้าไทย  และคณะ  ณ  ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมรับประทานอาหาร และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจพม่า (Matching Lunch
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  , คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับประทานอาหาร  และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจพม่า (Matching Lunch) ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด ฮิลล์  อ.แม่สอด  จ.ตาก

          โดยมีนายกลินท์ สารสิน  เลขาธิการหอการค้าไทย  และคณะจากสภาหอการค้าไทย  นางมะติน ติน เมี๊ยท  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารการค้าสู่ความสำเร็จ ”
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารการค้าสู่ความสำเร็จ ”  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ซึ่งจัดโดยกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557 

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2557  เวลา 09.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมมายให้ นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครู  หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  ประจำปี พ.ศ.2557  เพื่อพิจารณาคัดเลือกครู  หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล  ณ  ห้องสายประทีป  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ และพิธีเปิดโครงการเสวนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  เวลา  8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์  และพิธีเปิดโครงการเสวนา “ร่วมแรง ร่วมใจ  ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์”  ประจำปี 2557  ณ  ห้องประชุมอาคารสรรพการ  ชั้น 2  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาอำเภอแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  สาขาอำเภอแม่สอด  ณ  ถนนอินทรคีรี  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.