ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมรับทราบนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากกองกำลังนเรศวร
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากกองกำลังนเรศวร  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : “ระดมความคิดพิชิตการค้าชายแดน”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยเรือโท ศุภชัย  สระสมบูรณ์  ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรจังหวัดตาก นายวิสุทธิ์  ลิ้มลือชา  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  พาณิชย์จังหวัดตาก  คณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ตลอดจนสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น  ในเรื่อง “ระดมความคิดพิชิตการค้าชายแดน”  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยวัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้  เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน  กฎระเบียบ  พิธีศุลกากร  และปัญหาต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ  ที่ปัจจุบันมีทิศทางมุ่งเน้น  ส่งเสริม  สนับสนุนการค้าบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน  รวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน  รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดตาก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก(ก.บจ.ตาก) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก(กรอ.จังหวัดตาก) ประจำเดือน มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ OTOP
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา  10.00 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายยุวดี  งามวิชานนท์  ผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่  โดยเครือข่าย OTOP เพื่อสังคม  ณ  ห้องเวียงปิง  โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่าย OTOP  ให้มีจิตอาสา  และสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อสังคม  (Social Enterprise)  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับจุดผ่อนปรน
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 – 16.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก , Mr.Xiong Shiran กรรมการฝ่ายต่างประเทศ  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์  และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนจุดผ่านแดนถาวร  (จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่  และจุดผ่อนปรนบ้านต้นนุ่น  จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  แก่อาจารย์ดนัยธัญ  พงษ์พัชราธรเทพ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและการจัดการความรู้จีน – GMS  วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : YEC TAK ร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์ ณ ร้านสกุลตลา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของสมาชิกร่วมกัน  ณ ร้านสกุลตลา  อ.แม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจแรงงานพม่า
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า  แก่ผู้เข้าอบรมจากสหภาพพม่าจำนวน 30 ท่าน  ที่เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 14  จากคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            เพื่อให้ได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ในประเทศของตนภายในอนาคต

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์บริษัทสี Delta ในเรื่องการลงทุนการค้าในพม่า
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลคณะจากบริษัท สีทาบ้านยี่ห้อ Delta  ในเรื่องการทำตลาดในพม่า  รวมแนวทางการลงทุนในอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตากตาก หนุน ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน
รายละเอียด:

 ตามที่หอการค้าจังหวัดตาก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันผลักดันโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด เพื่อเป็นการรองรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการเป็นประตูการค้าชายแดนของประเทศไทย 

หอการค้าจังหวัดตาก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ผลักดันประเด็นดังต่อที่ประชุม หอการค้าไทย ณ.ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ในเรื่อง “ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน” ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมการต่อไปนี้ 

1. เร่งผลักดันจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ พื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด 5,603ไร่ ให้เป็นรูปธรรม พร้อมเปิดรองรับ AEC ในปี 2558
2. เร่งผลักดันการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 และถนนเชื่อมโยง และ One Stop Service และส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3.เร่งดำเนินการจัดตั้งเขตการค้าการลงทุนร่วม แม่สอด-เมียวดี เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นทั้งสองประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 
4.เร่งผลักดันสำรวจ/ออกแบบ เพื่อพัฒนาถนนเส้นทาง ตาก-แม่สอด เดิมขนาด 4 เลนให้เสร็จโดยเร็วและ พัฒนาเส้นทางให้เป็นทางสมัยใหม่มีการเจาะอุโมงค์และทำสะพานเชื่อมเส้นทางเพื่อย่นระยะทางและความปลอดภัย
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวหอการค้าไทย รวมรวบเสนอต่อ คสช.ต่อไป

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลแก่นักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลแก่นักวิจัยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) ในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า และอุตสาหกรรม  ภาวะตลาด การค้าและสภาพเศรษฐกิจบริเวณชายแดน  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.