ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเสวนา การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนา การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  ณ  โรงแรมเซ็นทารา  แม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยการเสวนาในครั้งนี้  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  เป็นผู้ดำเนินการจัด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเอกภาพ  และเกิดรูปธรรมโดยเร็ว  ตลอดจนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้เกี่ยวผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายใต้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปอำเภอแม่สอด 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นสถานการณ์การจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.30 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์  ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  รวมถึงสถานการณ์แรงงาน ด้านอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   แก่นักข่าว  สำนักข่าวประชาธรรม  จังหวัดเชียงใหม่    ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเขตเศษฐกิจ
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 15.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบุญมี  สันติกัลญยวัตร  ปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  และผู้เกี่ยวข้อง  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก  (สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ )  

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.)
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล  จังหวัดตาก  (กธจ.)   ณ  ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจ. ตาก
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก  ครั้งที่ 4 / 2557  ณ  ห้องสายประทีป  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมระดมความคิด(ร่าง)ยุทธศาสตร์การทำวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การทำวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง)  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการเด้น  กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์Thai PBS ประเด็นสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 น.  นายวิชัย  เตรยาวรรณ  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าว  Thai PBS  ในประเด็น  สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค  ไปยังประเทศเมียนมาร์  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : บันทึกเทปรายการเวทีชาวบ้าน ช่อง Thai PBS
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบันทึกเทปรายการเวทีชาวบ้าน ที่ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ในประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด ณ บริเวณศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ หน้าสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 17.30 – 18.30 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสำนักงานภาคเหนือ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 ครั้งที่2/2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  (ประจำเดือน เมษายน 2557 – พฤษภาคม 2557  ครั้งที่ 2 /2557) พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.