ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมบูรณาการความร่วมมือสู่การรับมืออุทกภัยแม่สอด พ.ศ.2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557  เวลา 9.30 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือสู่การรับมืออุทกภัยแม่สอด พ.ศ.2557   ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง NBT (เอ็นบีที)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง NBT  (เอ็นบีที)  ในเรื่องของความเป็นไปได้ในการสร้างอุโมงค์   ณ หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอชายแดน   จ.ตาก    ณ  บริเวณหน้าลานพระสมเด็จพระนเรศวร  เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญตามนาวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ในเรื่องการปรองดงสมานฉันท์  การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : แถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์  เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน  จังหวัดตาก  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK   ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และผู้บริหารหอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนบริเวณด่านแม่สอด และแนวทางในการส่งเสริมผลักดันการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก 

 

          โดยในที่ประชุมนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เสนอข้อเสนอแนะเร่งด่วนต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ดังนี้

1.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ พื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด

บนพื้นที่ 14,753 ไร่ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อพร้อมรองรับการเข้าสู่  AEC ในปี 2558
          2
.เร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2 พร้อมถนนเชื่อมโยง  

ก่อสร้างอาคารศูนย์ one stop service ของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าทั้งหมด
         
3. เร่งจัดตั้งคณะกรรมการเขตการค้าการลงทุนร่วม แม่สอด-เมียวดี โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นทั้งสองประเทศ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นแก่กับนักลงทุน

4.เร่งสำรวจ/ออกแบบและก่อสร้างถนนเจาะอุโมงค์สาย ตาก แม่สอด เพื่อพัฒนาถนนเส้นทาง ตาก-แม่สอด ให้เป็นทางสมัยใหม่ มีการเจาะอุโมงค์ และทำสะพานเชื่อม เพื่อย่นระยะทางและความปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้าน Logistic สำหรับการค้าชายแดนที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคต 

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจ.ตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก  โดยในที่ประชุมให้ทางหอการค้าจังหวัดตากส่งผู้สมัครเป็นคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสรรหา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  เวลา 10.45 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำโดย นางนันทวัลย์  สกุนตนาค  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   พร้อมร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาวะการค้าชายแดนไทย – พม่า (ด้านอำเภอแม่สอด)    และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยนายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์  นายด่านศุลกากร เป็นผู้บรรยายสรุป  ณ  ด่านศุลกากรแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก

          และในเวลา 13.30 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากท่าน  U Thaung Naing ผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี และร่วมนำคณะดังกล่าวเดินทางชมความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทาง เมียวดี – ก่อกาเร็ก เส้นทางใหม่ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการได้  70 % ยังคงเหลืออีก 30 % คาดการณ์จะดำเนินการเสร็จสิ้นในต้นปีข้างหน้า

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น 2  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

          โดยโครงการจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  จัดอบรมให้แก่ตัวแทนภาครัฐ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ตัวแทนบริษัทเอกชนด้านการนำเข้าและส่งออก  , ตัวแทนภาควิชาการ และชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดตาก  ร่วมอบรมดังกล่าว

          และวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้ Mr.Xiong Shiran  กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะเยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  สหภาพเมียนมาร์

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหน่วยงาน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557  เวลา 17.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด  ณ  เฮือนคำฟ้า กอลฟ์ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โดยในการประชุมดังกล่าว  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้า  และรายงานผลการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ต่อนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น 2  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

          โดยโครงการจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  จัดอบรมให้แก่ตัวแทนภาครัฐ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ตัวแทนบริษัทเอกชนด้านการนำเข้าและส่งออก  , ตัวแทนภาควิชาการ และชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดตาก  ร่วมอบรมดังกล่าว

          และวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้ Mr.Xiong Shiran  กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะเยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  สหภาพเมียนมาร์

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.