ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ครั้ง1/2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  เวลา 14.00 น.  สมาชิกโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK ร่วมประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2557  ครั้งที่ 1/2557  ณ  ร้านกาแฟบ้านพิม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในการประชุมมีการคัดเลือก  และจัดตั้งประธาน  รองประธาน  และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตากขึ้น  และร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสรุปกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 และการเข้าร่วมสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา  

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ฉกร.4
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพื่อพบปะและรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม  อาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยในการพบปะในครั้งนี้  มีหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานเอกชน  เข้าร่วมตอบข้อซักถาม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 , ด่านศุลการกร , ตรวจคนเข้าเมือง , เทศบาลนครแม่สอด , แขวงการทางตาก , สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : แสดงความยินดี นายสมชัยฐ์ หกยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจ.ตาก ท่านใหม่
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2557  เวลา 10.20 น.   ณ  ท่าอากาศยานแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมตอนรับและแสดงความยินดี  ในวาระที่นายสมชัยฐ์  หกยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เข้ามาปฏิบัติราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านใหม่  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  สิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้กำลังใจนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ ประกอบการทำวิจัย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30 – 15.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม  ผู้วิจัยประจำโครงการ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียนภาษาพม่า  เพื่อการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : BOI เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับนายศักดิ์ชัย  เหลืองสถิตกุล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่และพิษณุโลก  BOI  และร่วมพูดคุยในเรื่องการเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไร? SMEs  ในพื้นที่ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย บีโอไอ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24  กรกฎาคม 2557  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก  ครั้งที่ 4 /2557  ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ครั้งที่6/2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2557  เวลา13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ครั้งที่6/2557  ประจำเดือนมิถุนายน 2557   ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่สอด (ชั้น 2)  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : เปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ ครั้งที่ 2
รายละเอียด:

 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  และกรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว , กัมพูชา , เมียนมาร์)   ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เป็นครั้งแรก

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน  ที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาฝืมือแรงงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเปิดกล่าวคำต้อนรับพิธีเปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  และมีนางสาววัฒนาภรณ์  พันธ์เขตรการ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  ร่วมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (ชั้น 2)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557  เป็นครั้งที่ 2

          โดยการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว ,กัมพูชา , เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  จากประชาชนชาวหมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  กว่า 50 คน  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนา SMEs.....วิธีทำเงิน
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK  ร่วมสัมมนา  SMEs.....วิธีทำเงิน  ณ  ห้องคอนเวนชั่นฮอล์  โรงแรมท็อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก

          โดยภายในการสัมมนามี นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา  และมีกิจกรรมสัมมนาและปรึกษาปัญหาธุรกิจ โดยนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและจากสถาบันทางการเงินอีกมากมาย

          ตลอดจนมีการแนะนำนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัด  แต่ละจังหวัด  อาทิ  จังหวัดพิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร  สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ให้เป็นที่รู้จักภายในงานสัมมนาดังกล่าว

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.