ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ในการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก  ณ  บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย เมียนมาร์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม ก.บ.จ.ตาก และ ก.ร.อ.จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 27 พฤษภาคม  2557  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก  (ก.บ.จ.ตาก)  และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก  (ก.ร.อ.จังหวัดตาก)  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช  ณ  ห้องประชุมศาลตากสินมหาราช  อ.เมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4 / 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 4 / 2557  ประจำเดือนพฤษภาคม 2557  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  ถนนจดรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประจำปี 2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2557  ที่ผ่านมา  หอการค้าจังหวัดตากร่วมประชุมใหญ่  5 ภาค  และการสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ  ณ  โรงแรมโกลเด้น  ทิวลิป  ซอฟเฟอริน  ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 

          โดยการประชุมในครั้งนี้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  (แทนเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก)  , นายผดุงชนม์  ไกรสรกุล  และนายวรเศรษฐ  คูกีรติรัตน์  ตัวแทนจากสมาชิก YEC TAK  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ  และเสริมสร้างองค์กรหอการค้าให้เกิดความเข้มแข็ง  รวมทั้ง การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัด  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายที่ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารหอการค้าไทยและหอการค้าทั่วประเทศ

          ในการนี้หอการค้าจังหวัดตาก  ได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น  ประจำปี 2556 โดยนายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการหอการค้าไทยร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หอการค้าจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.00 น ณ ด่านศุลกากรแม่สอด .... นาย สมศักดิ์ คะวิรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาว นันธญพร ห้วยผัด รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เป็นผู้ประสานงานผู้ประกอบการขนส่ง, ผู้ประกอบการท่าขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการส่งออก เพื่อเข้าประชุมร่วมกับ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4 ในการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก 

          โดยในที่ประชุมได้สรุปวางกรอบร่วมกันในการแก้ไขระยะสั้นดังนี้ คือ
1 ) ประเภทสินค้าที่จำเป็นเร่งด่วนในการส่งออกและนำเข้า อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, ปูนซีเมนต์, สินค้าเกษตร และ สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต เป็นต้น 
2 ) การกำหนดบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรนในการขนส่งสินค้าข้ามแดน
3 ) ช่วงเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00  

การประชุมในครั้งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นได้

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัทจีน พร้อมพูดคุยในเรื่องการเป็นไปได้ในการขุดเจาะอุโมงค์ แม่สอด – ตาก
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัทจีน  พร้อมพูดคุยในเรื่องการเป็นไปได้ในการขุดเจาะอุโมงค์  แม่สอด ตาก  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี แก่คณะจากน้ำตาลมิตรผล
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  แก่คณะจากน้ำตาลมิตรผล   ณ  หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 14.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ประจำปี 2557  ณ  ห้องประชุมสายประทีป  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก  อ.เมือง  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.