ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บริษัทฟอสเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด เข้าพบเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่น  และชาวสิงคโปร์  บริษัทฟอสเตอร์ อิเล็คทริค  จำกัด  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า   โดยบริษัทดังกล่าวมีความสนใจลงทุนในเขตอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และฝั่งจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สิ้นสุดโครงการคาราวานสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถยนต์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2557    คาราวานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ภาคเหนือ)  ได้ดำเนินโครงการคาราวานสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถยนต์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา 

          โดยคณะคาราวานสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถยนต์  ได้สำรวจการท่องเที่ยวตามเมืองหลักของสาธารณรัฐสภาพเมียนมาร์   เช่น เมืองผาอัน  , พระธาตุอินแขวน , เมืองหงสาวดี , กรุงเนปิดอร์ , เมืองมัณฑะเล่ย์ , เมืองพุกาม , กรุงย่างกุ้ง  และเมืองเมาะละแหม่ง  เป็นต้น  รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,730 กิโลเมตร

          และได้สำรวจการท่องเที่ยวได้มาสิ้นสุด  ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยโครงการนี้ได้รับประสบความสำเร็จ   และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด ทำเงินได้แสนล้านจริงหรือ? ” ณ ห้องแม่สอดบอลลูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ แอนด์ รีสอร์ท 

โดยในการเสวนา มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธาน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด , นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด และนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่2
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่2 โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย – เมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย เมียนมาร์ ณ วัดมิจองโกว (วัดจระเข้บัว) จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ เพือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2557  เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นำโดย นายอำนาจ  เอี๊ยะหลง  ผู้อำนวยการภูมิภาค 2 พร้อมด้วยนายอนุพงษ์  แสงทองอรุณ ผู้จัดการเขต4  และนายบรรเจิด ขาวลออ  ผู้จัดการสาขาจังหวัดตาก  ในเรื่องการค้าชายแดน  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย  นำโดยนายปนิษฐ์ชวัล  รู้จันทราลักษณ์  หัวหน้างานฝ่ายการตลาดสื่อสารและขนส่งไปรษณีย์ไทย  และนางวันทนี  ปั้นปรีชา   หัวหน้าส่วนฝ่ายการตลาดสื่อสารและขนส่งไปรษณีย์ไทย  ในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : อบรม หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”
รายละเอียด:

 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  และกรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว , กัมพูชา , เมียนมาร์)   ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน  ที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาฝืมือแรงงานร่วมกัน

          โดยการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว ,กัมพูชา , เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  จากประชาชนชาวหมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  กว่า 50 คน  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

          และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2257  เวลา 11.00 น.  นายวีรศักดิ์  ลดาคม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และคณะจากกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน รวมถึงคณะสื่อมวลชน  เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เพื่อร่วมพบปะผู้คุย  และเข้าชมการอบรมการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว ,กัมพูชา , เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  ดังกล่าว

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบหอการค้า
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  แก่นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : YEC TAK ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  เวลา 18.30 น.  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (YEC TAK)  ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ  ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.