ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  เวลา 18.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก  งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”    ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำปิง  หน้าเทศบาลเมืองตาก  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิด  การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา  แห่งประเทศไทย “ตากเกมส์”  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUY)สานสัมพันธ์แรงงานไทย-เมียนมา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUY) : สานสัมพันธ์แรงงานไทย – เมียนมา  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยภายในงาน  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด  และมีแรงงานต่างด้าวภายในงานจำนวนมาก เข้าร่วมงานดังกล่าว

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบุญมี  สันติกัลญยวัตร์  กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอนันต์  คมขำ  กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก  ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ  และพัฒนาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตาก  ณ   บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 09.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (772)  ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าแห่งประเทศไทยหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น  หอการค้าแห่งประเทศไทยขอเข้าพบหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของไทยกับประเทศเมียนมาร์   ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก   อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในการนี้ นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะ  หารือ  กับคณะดังกล่าว

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เข้าพบผู้ว่าเมียวดี เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  , นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และ Mr.Xiong Shiran กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเดินทางไปประสานงานยังหมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  โดยเข้าพบผู้ว่าเมียวดี  เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  ที่ทางหอการค้าจังหวัดตากและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นาย สมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาว มหาธยา เกษม ผู้ช่วยปฏิคม หอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม "หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยในการประชุมได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล"แม่สอด เฟรนด์ชิฟ ลึก" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระหว่าง 15-30 พฤษภาคม 2557 นี้ ... รวมทั้งโครงการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวนา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตาก  ครั้งที่ 1 /2557  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นาย ประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และ นาย พงค์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้ประกอบการชายแดน กับ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหภาพเมียนมาร์ ก่อนเริ่มเข้าสู่ AEC ในปี 2558 นี้ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลเรื่องความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในอนาคต

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.