ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เข้าพบประธานหอการค้าตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และ นาย พงค์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมุล แก่ นายประสาร ทัศการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และ คณะ 

ในการเข้าพบในครั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดตากและสถาบันพัฒนาฝีแรงงานนานาชาติ เชียงแสน ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมประสานงานและจัดทำโครงการ เพื่อเชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเมียนมาร์และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเมียนมาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนกพ - มีค 57 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 หอการค้าจังหวัดตากได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก โดยในการประชุมประธานหอการค้าจังหวัดตาก นาย สมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้กล่าวถึงโครงการที่หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดคาราวานสำรวจการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย - เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 1 -19 พฤษภาคม 2557 นี้ เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในปี 2558 ที่ AEC กำลังจะเปิด พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีที่ นาย พาณุ ขันธ์แก้ว มาดำรงตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่ 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ในเรื่องความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด  จังหวัดตาก ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา 8.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้  นายบุญมี  สันติกัลญยวัตร์  กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอนันต์  คมขำ  กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  ในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคต  ประจำปี 2557  ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน  ณ  ห้องศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  เนื่องจากในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงาน  และจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสามัคคี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือกันทุกภาคส่วน  ที่จะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : แสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่ (
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะจากพาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมแสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว  ในโอกาสที่ได้ดำรงค์ตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (วันขึ้นปีใหม่ไทย)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2557  (วันขึ้นปีใหม่ไทย)  เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส  และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  ณ  ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : เป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2557  ณ ลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตรวจคนเข้าเมือง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2557 ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก”  (Mae-ping walking garden)  เพื่อเปิดโลกสีเขียว  ประหยัดพลังงาน  ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ณ สวนสาธารณะแม่ปิงตาก (หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก)  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.