ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่คณะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยวที่ต้องเชื่อมโยงกัน  แก่คณะจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมอาคารนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ��พ�l sa0Q��Mmso-spacerun:yes'>  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การทำการค้าในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน”  แก่ผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุมชั้น2  หอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : อบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก   ในการนี้ เวลา 10.00 -12.00 น.  นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร  และการเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน ”  และในเวลา 13.00 – 16.00 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การทำการค้าในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน”  แก่ผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุมชั้น2  หอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะบสย. พิษณุโลก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กับคณะจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาจังหวัดพิษณุโลก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 – 17.30 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  และนางสาวนันธญพร  ห้วยผัด  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – พม่าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  แก่คณะนักศึกษา รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยาน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์   รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยาน  เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  กรณีศึกษากรมการบินพลเรือน”  แก่นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเพื่อพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก  (Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) พร้อมด้วยสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด) จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยาย สถานการณ์ตลาดพืชไร่ ณ ร้านอาหารนัดพบ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ตลาดพืชไร่ในปัจจุบันและการคลาดการณ์อนาคตของตลาดพืชไร่  เพื่อเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC แก่คณะลูกค้า หจก.แพสีห์แดง   ณ  ร้านอาหารนัดพบ  อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  โดยบริษัท มอนซานโต้  ไทยแลนด์  จำกัด  และหจก.แพสีห์แดง  ร่วมเป็นผู้จัดในครั้งนี้

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด พบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากบริษัท  อีเล็คโทรเซรามิคส์  (ไทยแลนด์)  จำกัด  ตั้งอยุ่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน    ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ซึ่งการพูดคุยพบปะในครั้งนี้  บริษัทดังกล่าวมีความประสงค์หาทำเลเพื่อขยายการลงทุน  ที่มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องในการผลิต  และเข้าพบหอการค้าจังหวัดตากเพื่อพูดคุยหาลู่ทางในการเข้ามาประกอบกิจการในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  และจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ครั้งที่ 6 / 2556)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2557  เวลา  14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557  ครั้งที่ 6 / 2556)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.