ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม GMS Freight and Freight and Transport Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  เวลา 9.30 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  และนางสาวนันญธพร  ห้วยผัด กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสมาคม GMS Freight and  Freight and Transport  Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar)  พร้อมร่วมพบปะหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ที่ด่านแม่สอด – เมียวดี  เพื่อกระตุ้นให้การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

            โดยในการร่วมพบปะในครั้งนี้  นายนิยม  ไวยรัชพานิช  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : แสดงความยินดีตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความยินดีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ของผู้อำนวยการสะคราญจิต  ศริญญามาศ  และการย้ายสถานศึกษาของว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข  ณ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยอง
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยอง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนในการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบก  และทางน้ำในอนาคต

            โดยในการร่วมพบปะในครั้งนี้  นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์  นายด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก  และผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมการสัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 – เมียนมาร์  ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดระหว่างประเทศ  โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนแม่สอด กับการปรับตัวก่อน AEC ปี 58”  และนายวิชัย  เข็มทองคำ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “กลยุทธ์สินค้า SMEs ไทย  บุกตลาดภายในเมียนมาร์ ก่อน AEC 58

แก่คณะส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ  และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ. แอลเอ็มอี ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.  นายประสงค์  สันติพนารักษ์  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบริษัท  แอลเอ็มอี  ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สาขาแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าทางเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 เมื่อวันจันทร์  ที่  24 กุมภาพันธ์  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าทางเศรษฐกิจพิเศษ  ณ ห้องประชุมโกเมน  ชั้น 3  เทศบาลนครแม่สอด

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ 2014” ปีที่ 15
รายละเอียด:

 เมื่อวันเสาร์  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมจัดกิจกรรมประจำปี  “มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ 2014”  ปีที่ 15  โดยมีนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการเปิดงาน  และนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนชาวไทย  และประชาชนชาวเมียนมาร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  ณ  สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร  บริเวณเทศบาลเมืองแม่สอด

            หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด  นักปั่นจักรยานชาวไทยจากทั่วประเทศนับพันคนได้ปั่นจักรยานผ่านตัวเมืองแม่สอด  ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  เข้าไปยังจังหวัดเมียวดี  ไปสมทบกับนักปั่นจักรยานชาวเมียนมาร์อีกกว่า 300 คน  ร่วมปั่นจักรยานร่วมกัน  ไปยังหมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี  รวมระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร  และตลอดระยะทางได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเหนียวแน่น

จำนวนรูป : 124 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ ILO GMS TRIANGLE Project
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  ร่วมให้สัมภาษณ์โครงการพัฒนากลไกการร้องทุกข์ของกระทรวงแรงงานเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตาก  แก่คณะผู้แทนจากโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดตลาดสดหมวยแขก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 มื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดตลาดสดหมวยแขก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานปีใหม่ไตร ณ หมู่บ้านห้วยส้าน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมมาร์
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก รวมถึงคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะจากสโมสรโรตารี แม่สอด-เมืองฉอด  และสื่อมวลชนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ร่วมงานปีใหม่ไตร  ของชาวไทยใหญ่  ณ หมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

            ซึ่งภายในงาน  มีประชาชนชาวไทยใหญ่  และชาวเมียนมาร์  ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยส้าน  จ. เมียวดี  ได้ร่วมจัดงานดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านห้วยส้าน  โดยมีการแสดงพื้นบ้าน  และการละเล่นต่างๆ สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.