ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 – 25  มกราคม  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ  หอการค้าไทย  ครั้งที่ 3/2557  เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และหารือประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น  ณ  โรงแรมออคิด  จังหวัดเชียงใหม่

            และในวันเดียวกัน  นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก   เข้าร่วมประชุมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce YEC) ของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเป็นการร่วมเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับภาค กลุ่ม จังหวัด และจังหวัด 17 จังหวัด ณ โรงแรมออคิด  จังหวัดเชียงใหม่  เช่นเดียวกัน

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557  เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก นำโดย  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนิยม  ไวยรัชพานิช  , นายปณิธิ  ตั้งผาติ , นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา และนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับนายภาสกร   ศิริยะพันธุ์  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  และคณะ  ในโอกาสที่เดินทางเยือนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และจังหวัดเมียวดี  เมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2557  เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมาร์  บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     ณ  ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่า
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่า”  ร่วมกับ นางมะติน ติน เมี๊ยท ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  แก่คณะข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานรัฐ  และผู้บริหารจากภาคเอกชน จำนวน 120 คน  ณ  ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา  แม่สอด ฮิลล์  อ.แม่สอด  จังหวัดตาก

            โดยการอภิปรายในครั้งนี้จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ  มีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 10.00 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  แก่นักข่าว อสมท.  จังหวัดตาก  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 9.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young entrepreneur Chamber of Commerce)     เพื่อส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการสนับสนุน  พัฒนา และต่อยอดการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและหอการค้าไทย  และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย  นายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  กรรมการรองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  แก่คณะบริษัท  ล็อกซเล่ย์  จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            และในเวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้พาคณะดังกล่าวดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รับการต้อนรับจากมะติน ติน เมี๊ยท  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  ตลอดจนเยี่ยมชมคลังส่งสินค้า  (ท่า 9)  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา"การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรม"
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรมไทย”  แก่คณะสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ณ  โรงแรมควีนพาเลส  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เมกาโฮม (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557  บริษัทเมกาโฮม  (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่  หอการค้าจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557  โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1 /2557 ประจำเดือนมกราคม 2557
รายละเอียด:

 มื่อวันที่ 21 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 1 /2557  ประจำเดือนมกราคม 2557  ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง  ตำบลแม่ท้อ  ถนนตาก – แม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอด  แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.