ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์  บริเวณชายแดน  โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  พร้อมด้วยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดตาก  ชั้น 2   อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  เวลา 10.00 – 11.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายนิยม  ไวยรัชพานิช  ทีปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์  ในบริเวณชายแดนแม่สอด – เมียวดี แก่คณะนักธุรกิจไทยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

            โดยวัตถุประสงค์ของการฟังบรรยายในครั้งนี้เพื่อศึกษาลู่ทางและศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนบริเวณชายแดน แม่สอด – เมียวดี  และในประเทศเมียนมาร์โดยรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์

          และในเวลา 13.00 น.  ทางหอการค้าจังหวัดตาก ได้พาคณะดังกล่าวเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รักการต้อนรับจาก นางมะติน ติน เมี๊ยท  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ  ณ  ห้องไพลินคอนเวอชั่น  โรงแรมแฟลิกซ์  ริเวอร์แคว   รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่  2557   แด่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยในการนี้นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ธนาคารกสิกรไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะพูดคุยเรื่องแนวโน้มการนำเข้า – ส่งออกสินค้าการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  เพื่อเปรียบเทียบความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด  กับคณะจากธนาคารกสิกรไทย  คุณจินดา  ศรีจรัลสิน  รองผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ1 (กทม.1)  พร้อมด้วยคุณพิชัย  หุตะมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการ1  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง2   ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด  จ.ตาก

            ในการนี้คณะจากธนาคารกสิกรไทย  ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่  2557   แด่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยในการนี้นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : บสย. สำนักงานพิษณุโลก มอบกระเช้าปีใหม่แด่หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2557  จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาพิษณุโลก  ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
รายละเอียด:

 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประสงค์  สันติพนารักษ์  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”  ณ วัดไทยวัฒนาราม  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

            โดยมีกิจกรรมการให้คณะนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองแผ่นดิน  ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   เพื่อศึกษาดูงาน  และเที่ยวชมวัดต่างๆ  ในจังหวัดเมียวดี

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมบรรยายสรุป ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายบรรพพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุป  ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน  แก่คณะคณาจารย์  และนักศึกษา (วปอ.2556)  ณ ห้องเวียงปิง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2557  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า  ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ กับคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ   ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  ธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด  ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่  2557   แด่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยในการนี้นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.