ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 9   มกราคม 2556  เวลา10.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอด –เมืองฉอด  พร้อมด้วยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม คพอ. รุ่น 67จ.ตาก  ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557 พร้อมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ ณ ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่
รายละเอียด:

 เมื่อที่ 6 มกราคม 2557  เวลา 11.00 น.  คณะอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557  ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2257  เวลา 10.00 น.  หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            โดยในการประชุมครั้งนี้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนาย

พสิษฐ์  พรหมภักดี  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพาณิชย์จังหวัดตาก  และนายชัยชนะ  กิตติวินิชนันท์  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารเข้าสำนักงานเขตกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกับทูตพาณิชย์  ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  ในการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนธันวาคม 2556
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 7.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  ครั้งที่ 10/2556  ประจำเดือนธันวาคม 2556  ณ  กองกำกับการตรวจภูธรจังหวัดตาก  ถนนพหลโยธิน  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมกรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2556  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)  ครั้งที่ 12/2556    ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 9.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556  ครั้งที่ 12/2556  ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILY
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2556  เวลา 17.30 – 22.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ,   นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILY.   ณ ที่ตั้งหน้าโครงการ VEE CONDO อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก การบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 15.00 – 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก  การบริหารจัดการด้าน

โลจิสติกส์  ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน จำนวน 90 นาย  ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าชายแดน
รายละเอียด:

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี  แก่หน่วยงานธุรกิจต่างประเทศ (Overseas business) ของบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.