ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนา “ทิศทางการค้า การลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC”
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนา “ทิศทางการค้า การลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC” แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาค ณ ห้องสบเมย โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก 

            และในเวลา 13.30 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะดังกล่าวศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รับการต้อนรับจากนางมะติน ติน เมี๊ยท  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี   ประเทศเมียนมาร์

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ ในเรื่องการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายนิยม  ไวยรัชพานิช  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ ในเรื่องการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์  ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : อวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดยมีคุณเง็ก วงศ์ธนสารสิน เป็นผู้รับมอบกระเช้าอวยพร ณ บ้านพัก ร้านสิงห์รุ่งเรืองส่งเสริมการเกษตร อ.แม่สอด จ.ตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที 9 ธันวาคม 2556  เวลา 13.00 -16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  กรรมการรองเลขาธิการ  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  กรรมการนายทะเบียน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ  (คสศ.)  และประชุมร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป. ลาว ครั้งที่ 3/2556  ณ ห้องเบญจรงค์  โรงแรมเวียงลคอร  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

            โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ  (คสศ.) ร่วมกับสภาการค้าอุตสาหกรรม สปป. ลาว  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศ  และส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

            ในโอกาสนี้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้นำเสนอประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC อันเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคต ก่อน AEC 58 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : พบปะเจรจาการค้า กับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมรัฐมอญเมืองเมาะละแหม่ง
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 หอการค้าจังหวัดตากได้นำคณะเดินทาง สำรวจเส้นทางการขนส่ง เมือง

ย้างกุ้ง – เมาะละแหม่ง  สินค้าผ่านเมืองตะโท่ง ซึ่งเป็นเมืองที่หน่วยงานรัฐจะพักตรวจสินค้าที่ขนส่งจากชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตากผ่านเมืองเมียวดีเข้าสู่กรุงย่างกุ้ง บางครั้งสินค้าบางชนิดจะถูกตรวจและกักไว้ ณ เมืองนี้    การสำรวจเส้นทางการขนส่งนี้ได้ผ่านเมืองพะอัน รัฐกระเหรี่ยง ตลาดค้าปลีกค้าส่ง นิคมอุตสาหกรรมพะอัน และได้พาคณะเดินทางถึงเมืองเมาะละแหม่ง สำรวจตลาดค้าปลีกค้าส่ง ท่าเรือขนส่งและกระจายสินค้าตลาดค้าส่งอาหารทะเล


            โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นำคณะฯพบปะเจรจาการค้า กับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมรัฐมอญเมืองเมาะละแหม่ง โดยได้รับการต้อนรับจากหอการค้ารัฐมอญ  ผู้ประกอบการขนส่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมรัฐมอญ 

จำนวนรูป : 87 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯจ.ตาก พบหอการค้าย่างกุ้งและสภาอุตสาหกรรมย่างกุ้ง
รายละเอียด:

 วันที่ 25 – 26  พ.ย. 56 ที่ผ่านมา  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เป็นผู้นำคณะกรมการขนส่งทางบก, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้าพบหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมย่างกุ้ง  ประเทศสหภาพเมียนมาร์   ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักที่สำคัญของประเทศเมียนมาร์ ที่มีบทบาทต่อภาคธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหภาพเมียนมาร์ (UMFCCI)    โดยมีประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการได้การต้อนรับเป็นอย่างดี  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจากท่าน ในห้วข้อ “ทิศทางระบบการขนส่งของประเทศหสภาพเมียนมาร์ในอนาคต”   โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการขนส่งของไทยเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการได้ซักถาม ความรู้ด้านการทำกิจการขนส่งในเมียนมาร์ ในหลายๆ แง่มุม ของการทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ 

            หลังจากนั้นในวันเดียวกันหอการค้าจังหวัดตาก ได้พาคณะฯศึกษาดูงานกิจกรรมของผู้ประกอบการโลจีสติกส์ของไทย  บริษัท Blue & White Logistics Myanmar Co., Ltd ให้บริการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้าสู่เมียนมาร์ ถึงนครย่างกุ้งแบบ door-to-door เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า และดำเนินพิธีการศุลกากร นอกจากนี้ยังมีบริการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ License Services  และเดินทางต่อไปดูงานที่ Bayinaung Market (ศูนย์กลางขนส่งสินค้าการเกษตร) หรือ ตลาดบุเรงนอง มีลักษณะคล้ายๆกับตลาดไท ที่เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรทุกชนิดของประเทศเมียนมาร์ และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางรถบรรทุกไปประเทศเพื่อนบ้านของประเทศเมียนมาร์ เช่น ไทย จีน อินเดีย

จำนวนรูป : 72 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “การสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์–เนปิดอว์–ย่างกุ้ง–เมาะละแหม่ง–
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “การสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์–เนปิดอว์–ย่างกุ้ง–เมาะละแหม่ง–แม่สอดในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯ จ.ตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) บนเวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2556” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด  ณ ห้องประชุมโกเมน  ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะกับฝ่ายการค้าสถานทูตมาเลเซีย
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์   รัศมีเศรษฐี  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะกับฝ่ายการค้าสถานทูตมาเลเซีย    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าชายแดน ระหว่างไทย กับพม่า  และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดตาก  ณ ที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.