ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร ลิ้มลือชา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร  ลิ้มลือชา  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 – 16.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนา เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

            โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการบริเวณชายแดนต่างๆ  ได้แก่ ชายแดนไทย – พม่า   ซึ่งเนื้อหาภายในกิจกรรมอบรมสัมมนา อาทิ  การจัดการคลังสินค้า  การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านการขนส่งสินค้า  เป็นต้น

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556 นำโดยนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก , นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับพม่า และการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด” แก่กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด) (NNA Thailand Co., Ltd.) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด
และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ ในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายกำธร บุญสา กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1 “โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง” ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : เสวนาความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง ความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะธุรกิจภาคโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด ศูนย์ OTOP จังหวัดตาก 
โดยการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพงค์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก โดยได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้ข้อมูลแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด จังหวัดตาก ในเรื่อง การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ และระบบพัฒนาขนส่งต่างๆ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ และระบบพัฒนาขนส่งต่างๆ ระหว่างประเทศไทย – ย่างกุ้ง แก่คณะนักลงทุนประเทศจีน ที่ทำธุรกิจอยู่ในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหาลู่ทางการทำธุรกิจในประเทศไทยต่อไป ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 11/2556 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด (ชั้น 2) จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.