ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนตุลาคม 2556
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 9/2556  ประจำเดือนตุลาคม 2556  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก  ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ บริษัท หยาน ซิน ซิน ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ บริษัท หยาน ซิน ซิน  ประเทศไทย จำกัด  และพาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

โดยได้รับการต้อนรับจาก นางติน ติน เมี๊ยท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  นำคณะดังกล่าวเดินทางเข้าพบผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ กลุ่มจังหวัด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ กลุ่มจังหวัด  ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม ก.บ.ก. และ ก.ร.อ. กลุ่มจังหวัด 3/2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.ก)  และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (ก.ร.อ. กลุ่มจังหวัด)  ครั้งที่ 3/2556  ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  เป็นผู้กำหนดการจัดประชุม

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับเอกอัครราชฑูตพม่าประจำประเทศไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556   หอการค้าจังหวัดตากร่วมต้อนรับ นายอู ติ่น วิน  เอกอัครราชฑูตพม่าประจำประเทศไทย  โดยมีนายวิชัย  เตรยาวรรณ  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมต้อนรับ  ณ การค้าจังหวัดตาก  (สำนักงานแม่สอด)  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากร่วมงาน Road show
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556  เวลา 12.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน  ร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรมเวียงตาก  ริเวอร์ไซต์  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก บรรยายแก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด:

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาพในอนาคต ไทย – พม่า  ในมุมมองของหอการค้าจังหวัดตาก”  ให้แก่คณะนักศึกษาชั้นปีที่3  หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โดยวัตถุประสงค์ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจประวัติศาสตร์พม่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ในอนาคตนักศึกษาจะสามารถนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์พม่าไปประกอบสัมมาชีพได้  ตลอดจนสามารถส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนตามปณิธานของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยในการร่วมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯสัมมนา“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน”
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประสงค์  สันติพนารักษ์  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน?  ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา   ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รายละเอียด:

 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556  เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายทรงพล ชาญเจริญลาภ  กรรมการนายทะเบียน  ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล ในการถอดความรู้ประวัติศาสตร์พม่าจากชุมชนภาคีเครือข่าย  แก่คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาก เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์คุณูปการต่อการศึกษา ของนักศึกษาต่อไป  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเพื่อระดมและเสนอแนะข้อคิดเห็น “การศึกษาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก , นายภราดร กานดา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก, นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมและเสนอแนะข้อคิดเห็น “การศึกษาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ระดมความคิดเห็นและจัดเก็บข้อมูล จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.