ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับกงสุลอินเดีย สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี รองประธานหอกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก , นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก , นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุย กับ ดิห์เรนดรา ซิงห์  การ์บยาล  กงสุลอินเดีย  สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่  ณ การค้าจังหวัดตาก  (สำนักงานแม่สอด)  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ประชุึม กรอ. จังหวัดตาก ครั้งที่ 9 / 2556
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 น.   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ. จังหวัดตาก)  ครั้งที่ 9 / 2556  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา“กลยุทธ์ สินค้าSMEs ไทย บุกตลาดภายในเมียนมาร์ก่อน AEC 58”
รายละเอียด:

 เมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น.  หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์ สินค้าSMEs ไทย บุกตลาดภายในเมียนมาร์ก่อน AEC 58” ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่ทำการค้ากับประเทศเมียนมาร์อยู่แล้ว และผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มจะมองตลาดเมียนมาร์เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าของตนเอง เพราะเนื่องจากปัจจุบันนับว่าประเทศเมียนมาร์ถือเป็นอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาติรวมถึงนักลงทุนไทย ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนและกระจายสินค้าของตัวเองให้ติดตลาดในประเทศเมียนมาร์

            โดยในการสัมมนาในครั้งนี้   นายวัชระ รัตนวิไล  พาณิชย์จังหวัดตากเป็นผู้เปิดการสัมมนา  พร้อมด้วยวิทยากร คุณวิชัย  เข็มทอง  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์ สินค้าSMEs ไทย บุกตลาดภายในเมียนมาร์ก่อน AEC 58” ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ๊กซ์เซลเล้นท์ บิสเนสคอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนกฎระเบียนใหม่ๆ ด้านการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดน และระบบโลจิสติกส์การเชื่อมโยงชายแดนประเทศเมียนมาร์”

          ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้  เข้าร่วมกว่า 100 คน

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมตากสิน  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  และพิจารณากำหนดโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดตาก  และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่   

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สรุปสถานการณ์การค้าการชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด
รายละเอียด:

 วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556  เวลา 9.00 – 12.00 น.  คณะหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สรุปสถานการณ์การค้าการชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด”  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่คณะดังกล่าวในครั้งนี้

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากประชุมเผยแพร่การศึกษา
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 9.30 -15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  รวมไปถึงสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง  ร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก  ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – west Economic Corridor) และโครงการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องแม่สอดบอลรูม  ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            โดยวัตถุในการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการในครั้งนี้  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธศาสตร์การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  และขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และนำเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต  

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร่วมกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ประจำปีงบประมาณ 2557  

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ บ.ทรานซี โลจิสติคส์
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นางสาวนันญธพร  ห้วยผัด  กรรมการรองเลขาธิการ  ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “สภาพการค้าชายแดนไทย – พม่า”  แก่คณะจากบริษัททรานซี โลจิสติคส์  (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  (สำนักงานแม่สอด) 

ทั้งนี้การให้คำแนะนำจากทางหอการค้าจังหวัดตากในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเส้นทางธุรกิจระหว่างไทย-พม่า โดยเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตต่อไป

ในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก  ได้พาคณะดังกล่าวเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการค้าชายแดนระหว่างไทย – พม่า  โดยได้รับการต้อนรับจากนางติน ติน เมี๊ยท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  นำคณะกล่าวพบผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตต่อไป

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้า จ.ตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
รายละเอียด:

 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00น. หอการค้าจังหวัดตากโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นเจ้าภาพในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก   ชั้น2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ในทั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์  และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม 

            ซึ่งในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในประเด็น หัวข้อที่สำคัญ
- โครงการ SMEs Proactive ของหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 - การทำ Business matching ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อยอดเป็นจัด Mini Exhibition ในประเทศพม่า (อยู่ระหว่างประสานเลือกเมืองที่จัดโครงการ)
- จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน หอการค้ากลุ่มภาคเหนือ กับ ประเทศเพื่อนบ้าน วันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ มุ่งสู่ AEC เชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านเที่ยวเมืองไทย
- รายงานภาวะเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ประเด็นที่ต้องการผลักดันเข้าสู่หอการค้าไทย
- การประชุมใหญ่หอการค้าที่จังหวัดตรัง หอการค้ายอดเยี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง

-การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และพิจารณาการจัดกิจกรรม โครงการ SMEs Proactive พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหอการค้าแต่ละจังหวัดได้รับทราบ 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากร่วมงานเลี้ยงเกษียณรองผู้ว่าราชการ จ.ตาก และหัวหน้าส่วนราชการ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อำศิริจินดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง  เพื่อแสดงมุฑิตาจิต  แก่นายมงคล  สัณฐิติฑูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556  ณ ห้องเวียงปิง  โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.