ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ แก่คณะศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  กรรมการรองเลขาธิการ  และ  นายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  กรรมการนายทะเบียน  ร่วมให้สัมภาษณ์  ในเรื่อง “ความตระหนักด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP) ของเทศบาลในประเทศไทย”   แก่คณะศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก

            โดยวัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความตระหนักด้าน SCP ของเทศบาลที่คัดเลือก เพื่อใช้ประกอบกับแบบสอบถามเบื้องต้นจำนวน 90 แห่งที่ได้รับกลับคืน ผลจากการสำรวจทั้งสองจะนำมาสรุปผลเป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับความตระหนักด้าน SCP ของเทศบาล นำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการนราธิวาสและส่วนราชการ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และส่วนราชการ  ณ สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก

ทางหอการค้าจังหวัดตากได้พาเยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รับการต้อนรับจาก นางติน ติน เมี๊ยท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  นำคณะดังกล่าวเดินทางเข้าพบผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี

และในวันที่ 13 กันยายน 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และส่วนราชการ   เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี๋มิ้ง)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ครั้งที่ 4 ปี 2556
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม   ครั้งที่ 4  ปี 2556  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจ.ตาก(2555 – 2557)
รายละเอียด:

 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ. 2555 – 2557)  ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ประจำปีงบประมาณ 2257  ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน  และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  และเป็นแนวทางในการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตากต่อไป

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 9.45 – 12.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่อง “การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์บนเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว EWEC   แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  (สำนักงานแม่สอด)

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   พร้อมด้วยกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขั้นพื้นฐาน   เดินทางศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รับการต้อนรับจาก นางติน ติน เมี๊ยท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  นำคณะดังกล่าวเดินทางเข้าพบผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  และได้พาชมพื้นที่จุดขนถ่ายสินค้า นำเข้า ส่งออก    อีกทั้งได้ไปพบปะกับหัวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายผังการจัดการระบบอุตสาหกรรมในเขตการค้าเมียวดี   พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท คูโบต้า แม่สอด  ของท่านสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในเมียวดีประเทศเมียนมาร์
               กิจกรรมดังกล่าว  เป็นมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ของหอการค้าจังหวัดตาก   ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งส่วนราชการ เอกชน ในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างดี  กับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ของไทย   อันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯ จ.ตาก ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2556
รายละเอียด:

 ในวันที่ 6 กันยายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นการแสดงสัญลักษณ์การรวมพลัง เพื่อปลุกพลังสังคมร่วมแก้ปัญหาการโกงกินอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2556 หอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 11.00 -12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด) จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตากร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่างๆในเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2556  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับ  คณะกรรมการส่งเสริมด้านการลงทุน (BOI) คณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ระดับรองผู้อำนวยการ) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย

ซึ่งคณะดังกล่าวมาร่วมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโครงการความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการการลงทุนไทยในต่างประเทศ  

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา Chiang Rai Gateway and logistics hub
รายละเอียด:

 เมื่อวัน 4-6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง   รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Chiang Rai Gateway and logistics hub  และงาน Northern logistic Fair 2013  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อำเภอเมืองเชียงราย

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ภายใต้เส้นทาง R3A 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้า จ. ตาก อวยพรวันเกิดที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ณ บริษัทสยามนิส แม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ม.นเรศวร ปรึกษาการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก  เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก  เพื่อปรึกษาการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา   ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศไทย  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในการผลักดันเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่เศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออก ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจะการดำเนินการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด จ.ตาก  ต่อไป

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.