ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเทคอนกรีตกลางสะพานเพื่อเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.  นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเทคอนกรีตกลางสะพานเพื่อเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2  โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายวิน ข่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง และคมนาคม แห่งสหภาพเมียนมา เดินทางมาเป็นประธานร่วมพิธีเทคอนกรีตกลางสะพานเพื่อเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (อ.แม่สอด จ.ตาก กับ จังหวัดเมียวดี ) ที่ท้ายบ้านวังตะเคียน หมู่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด  ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ภายหลังการดำเนินโครงการได้ก่อสร้างมาจนเกือบแล้วเสร็จ โดยมีนายธานินทร์ สมบรูณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงาน ท่ามกลางคณะฝ่ายไทย และเมียนมา ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนไปร่วมงานจำนวนมาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสิน
รายละเอียด:

           วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.  นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางวารุณี  ฑัตธนานุรัตน์  กรรมการหอการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสิน

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันที่ 29  มีนาคม 2560  เวลา 17.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  ห้องแม่สอดบอลรูม  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อเป็นการแจ้งผลการดำเนินงานและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของหอการค้าจังหวัดตาก  ให้ทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  และส่วนราชการ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ได้รับทราบ

          ในทีประชุม  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ได้กล่าวถึงกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 18  ประจำปี 2560  ที่ผ่านมา  ตลอดจนกล่าวขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากวาระปีบริหาร 2558 – 2559  และหน่วยงานราชการ  ภาครัฐและเอกชน  ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมหอการค้าจังหวัดตากโดยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

          ในการประชุมวาระมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  วาระปีบริหาร 2560 – 2561  โดยมติที่ประชุมมีมติให้ นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์  เป็นประธานหอการค้าจังหวัดตาก  วาระปีบริหาร 2560 -2561  โดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 49 ท่าน  ที่จะเข้ามาดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดตาก  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของหอการค้าจังหวัดตากต่อไป

          ทางหอการค้าจังหวัดตาก  ได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก วาระปีบริหาร 2560 – 2561  และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตากชุดบริหารประจำปี 2558 – 2559

จำนวนรูป : 101 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560  โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุม    ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับพลตำรวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เดินทางมาตรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับพลตำรวจโท ณัฐธร  เพราะสุนทร  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ที่เดินทางมาตรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 ผ่อนผันและอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศในเทศกาลสงกรานต์ มติ ครม. ดังกล่าวให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรงงาน 3 สัญชาติ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเวลาที่กำหนด ตลอดจนเฝ้าระวังบุคคลไม่พึ่งประสงค์หรือบุคคลที่มีหมายจับแอบแฝงปะปนเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงนี้  โดยมี พ.ต.อ สมชาย เดชแพ  ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ  ภาครัฐและเอกชน  ให้การต้อนรับ  ณ  สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา  แห่งที่ 1  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก Tak SEZ Fair 2017
รายละเอียด:

           วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  Tak SEZ Fair 2017  โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง พร้อมคณะฝ่ายเมียนมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และภาคราชการและเอกชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว  

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 1
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 15.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย  - เมียนมา  (ฝ่ายไทย)    ครั้งที่ 1  เพื่อส่งเสริมการความร่วมมือทางการค้าชายแดนและการลงทุนบริเวณจังหวัดชายแดนของไทย – เมียนมา     ห้องสบเมย  โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท  อ.แม่สอด  จ.ตาก

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนแม่สอด- เมียวดี (YEN-D Program Frontler at Maesot - Myawaddy)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนแม่สอด- เมียวดี  (YEN-D Program  Frontler at Maesot - Myawaddy)  ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดตาก  และผู้ประกอบการจังหวัดเมียวดี  จังหวัดผาอัน  ประเทศเมียนมา  เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการสร้างเครือข่าย  ระหว่างวันที่ 21 – 24  มีนาคม 2560  ณ โรงแรมวัฒนา  วิลเลจ  รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก  (กรอ.จังหวัดตาก)  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการบริหารการจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
รายละเอียด:

           วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการบริหารการจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.