ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯ จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
รายละเอียด:

                    เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, นายสง่า เก่งทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก, นายบุญมี สันติกัลป์ญาณวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และนายอนันต์ คมขำ กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556 ณ จังหวัดเชียงราย
โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เสนอต่อ ครม. และหารือประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามที่ได้มีการทบทวนในการประชุม 5 ภาค ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
            อีกทั้งได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “สะพานเศรษฐกิจเชียงของ : โอกาสทองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจของภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในภาคเหนืออีกด้วย

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯจ.ตาก บรรยายการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี
รายละเอียด:

                  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง การเตรียมความพร้อมของการค้าชายแดนก่อน AEC 58 และการทำตลาดการค้ากับประเทศเมียนมาร์ แม่สอด – เมียวดี ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาบริหารธุรกิจ และคณะสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด 
           ทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดตาก ได้พาคณะสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี โดยได้รับการต้อนรับจาก นางติน ติน เมี๊ยท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : SMEs คลินิค หอการค้าจ.ตาก ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ
รายละเอียด:

 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้มีผู้ประกอบการบริษัท เหลียงชี อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมาขอรับคำปรึกษาจากหอการค้าจังหวัดตาก  ในการจัดตั้งบริษัทตัวแทนขายในเมืองย่างกุ้ง  ประเทศเมียนมาร์  เพื่อทำการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในทั้งนี้ได้มี นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจในเมืองย่างกุ้ง  ประเทศเมียนมาร์  ในประเด็นดังนี้

1.             การจัดตั้งบริษัทของไทยในเมืองย่างกุ้ง  ประเทศเมียนมาร์

2.             ระบบการขนส่งและการส่งออกสินค้าสู่ประเทศเมียนมาร์

ซึ่งการให้คำปรึกษาดังกล่าว  เป็นแนวทางนโยบายของหอการค้าจังหวัดตาก  ที่ให้บริการแนะนำความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการค้า  การลงทุน  สู่ประเทศเมียนมาร์  ประกอบกับสอดคล้องกับการจัดตั้ง SMEs คลินิค ของหอการค้าจังหวัดตาก เป็นนโยบายที่สำคัญของหอการค้าต่อไปในอนาคต

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ “โอกาสและอุปสรรคภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน”
รายละเอียด:

เมื่อวัน 20 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมาย

ให้นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ โอกาสและอุปสรรคภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ในเวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้  เพื่อเป็นการนำเสนอผลสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของโครงการ และระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสรุปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการเจรจาเปิดเสรีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนเชียงใหม่ที่เหมาะสม  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอฯจ.ตาก+สโมสรโรตารี่แม่สอดฯช่วยเหลือน้ำท่วม รร.บ้านท่าอาจ
รายละเอียด:

 จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านท่าอาจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม  ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2556 กระแสน้ำได้เข้าท่วมอาคารเรียนทุกอาคาร  ห้องสหกรณ์  ห้องโสตฯ ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการ เรือนพักนอน  กำแพงโรงเรียน  ห้องพัสดุและห้องการเงิน โรงอาหาร บ้านพักครู และรถโรงเรียน ส่งผลให้อุปกรณ์ เอกสาร และครุภัณฑ์ทั้งหมดได้รับความเสียหาย และบางส่วนได้สูญหายไปกับกระแสน้ำเกือบทั้งหมด

                อุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ แม่สอด – เมืองฉอด  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , คณะกรรมการหอการค้า ร่วมกับนางสาวสุภรี  ฉัตรกัลยานุรัตน์  ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3360 และนายสาโรจน์  เลิศวิจิตรทรัพย์ นายกสโมสรโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด และคณะกรรมการสโมสร   ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ให้แก่นักเรียนผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร์ที่ศึกษาในเรียนบ้านท่าอาจ  ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น  ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 63 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 5 โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ผ่านมา
รายละเอียด:

วันที่ 14 สิงหาคม 2556  เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 5 โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็น ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ผ่านมา

นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เข้าสู่วันที่ 4 ระดับน้ำในตัวอำเภอเริ่มทรงตัว และลดระดับอย่างต่อเนื่อง รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้บ้างแล้ว  ขณะที่บริเวณตลาดริมเมยตามแนวชายแดนไทย-พม่า ยังพบว่าระดับน้ำท่วมยังสูงต่อเนื่อง  เนื่องจากแม่น้ำเมยน้ำหนุน  แล้วได้ลดระดับลง จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ หอกิตติคุณ จ.ตาก
รายละเอียด:

  

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก, นางวารุณี ทัตธนารักษ์ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก และนายกำธร  บุญสา กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หอกิตติคุณ จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
รายละเอียด:

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , นายบุญมี สันติกัญญยวัฒน์ กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก และนายอนันต์  คมขำ กรรมการประชาสัมพันธ์หอกาค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 หอการค้าไทย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 หอการค้าไทย  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายทวีศักดิ์  ปิงวงศานุรัตน์  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1  เป็นประธานในการประชุม

ในทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสนใจในประเด็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs Pro-Active เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 เช่น โครงการเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยววันเดียว 3 ประเทศ พม่า – ไทย – ลาว (แม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ภูดู่ อุตรดิตถ์) ,โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม,โครงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รัฐกระเหรี่ยงและรัฐมอญ, โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : 9 - 12 ส.ค. 56 คาราวาน มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด:

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และสำนักงานตาก ได้จัดกิจกรรมคาราวาน  มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน ในเส้นทาง แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 – 12 ส.ค. 2556 

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.