ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมงานพิธี “วันรพี”
รายละเอียด:

 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมงานพิธี “วันรพี”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชมน์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ณ ศาลจังหวัดแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้า จ.ตาก พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ธ.กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สอด นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ,นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ในประเด็นการค้า การลงทุน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด กับการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างพื้นที่แม่สอด - เมียวดี ประเทศเมียร์มาร์

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับฯพณฯจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม โดบ เทศบาลนครแม่่สอด และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เสนอโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ อาทิ เช่น โครงการวางท่อระบายน้ำคู่ขนานถนนสายใหม่เลี่ยงเมืองสู่สะพานมิตรภาพไทย พม่า แห่งที่ 2 ระยะทาง 16 กม. และโครงการสร้างอ้างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบนขนาดจุ 13.3 ล้าน ลบ.เมตร งบประมาณ 600 ล้านบาท

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบบ้านอยู่สุข ภายใต้ชื่อโครงการอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก และนายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีมอบบ้านอยู่สุข  ภายใต้ชื่อโครงการอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ เพื่อมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ จำนวน 80 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยกำหนดมอบบ้านอยู่สุขให้แก่ผู้มีคุณสมบัติในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน 4 หลัง ณ บ้านนางสาวปรีดา  ตั้วมาก เลขที่ 68 หมู่ 7 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจ.ตาก ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเทศบาลนครแม่สอด
รายละเอียด:

 เมื่อวันอังคาร ที่6 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ พณฯจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้า่จ.ตาก ร่วมประชุมธรรมภิบาลจังหวัด
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556  นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด  (ก.ธ.จ.)  ในเรื่องบทบาทและเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  ณ ห้องทีลอซู  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 

 

โดยนายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานคณะกรรมการธรรม

ภิบาลจังหวัด ได้เสนอแนะทางบทบาทหน้าที่ 6 ประการ คือ  

 

1. สวดส่อง ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ

2. แจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. เสนอแนะ  แนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

4. ติดตาม การปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

5 แต่งตั้งที่ปรึกษา  ด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ

6. ประชาสัมพันธ์  ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

 

                หลังเสร็จสิ้นการประชุม  นายภราดร กานดา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ได้มอบของที่ระลึกกับ นายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เมือวันที่ 4 สิงหาคม 2556 นาย ประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมต้อนรับ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เดินทางมาตรวจดูและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่อำเ
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 นาย ประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมต้อนรับ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เดินทางมาตรวจดูและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ... โดย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากได้รายงานข้อมูลความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่ามีความเสียหายอย่างหนักในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ประกอบการชายแดนอำเภอแม่สอดที่สินค้าโดนน้ำท่วมไม่สามารถขนย้ายออกมาได้ทัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่มีการค้าขายร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็ประสบสภาวะความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน ...

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และสโมสรโรตารี แม่สอด-เมืองฉอด รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2556  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และสโมสรโรตารี แม่สอด-เมืองฉอด  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล, นายสาโรจน์ เลิศวิจิตรทรัพย์ นายยกสโมสรโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด และนายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ โดยนำสิ่งของช่วยเหลือ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

ในการช่วยเหลือครั้งนี้คณะดังกล่าวได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี และประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  ในเรื่องผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ รวมถึงปัญหาการแก้ไขและการช่วยเหลือต่างๆอีกด้วย

จำนวนรูป : 186 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : 2 สิงหาคม 2556 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชะนีนาท
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556   หอการค้าจังหวัดตาก นำโดย นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชะนีนาท  ในวโรกาส ครบรอบพระชมมายุ 81 พรรษา ณ เทศบาลนครแม่สอด และ บริษัท สตาร์เคเบิ้ลทีวี จำกัด 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 9 อสมท. และทางช่อง 7 สี รายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 9 อสมท. และทางช่อง 7 สี  รายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี  โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นน้ำท่วมแม่สอด จังหวัดตาก ณ ปัจจุบัน  และการให้ความช่วยเหลือของหอการค้าจังหวัดตาก  ต่อผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยการจัดตั้งศูนย์ “รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม แม่สอด
โดยช่วยเหลือเป็นสิ่งของ หรือ โอนเงินเข้าชื่อบัญชี "รวมใจ หอการค้าตาก ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม แม่สอด" เลขที่บัญชี 573-2-46735-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สอด รายละเอียดติดต่อได้ที่ 055-564132 หรือ 088-278-1299

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.