ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุ
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุในอำเภอแม่สอด ณ แม่สอดมุลนิธิสามัคคีการกุศล

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 9.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้การต้อนรับ คณะหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำโดย นายศุรอัฐ              ณรงค์ฤทธิ์  ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายวิรัช  ปิยพรไพบูลย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    ทั้งนี้ทางคณะดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การค้า การลงทุน ด้าน แม่สอด เมียวดี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ กลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทางการค้า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    พร้อมทั้งคณะดังกล่าวได้รับฟังการบรรยายสรุป จาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ในเรื่อง  เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก และ การลงทุนในเมียวดี และเดินทางไปศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับการต้อยรับจากหอการค้าจังหวัดเมียวดี โดย นางติน ติน เมี๊ยะ ประธานหอการค้าจั
งหวัดเมียวดี

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรนายอำเภอแม่สอด ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์   คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์เลขธิการหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรนายอำเภอแม่สอด ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : เปิด อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
รายละเอียด:

นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์พบหอการค้า จ.ตาก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หอการค้าจังหวัดตาก ประจำปี 2555 28 มี.ค. 56
รายละเอียด:

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 หอการค้าจังหวัดตากได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวาระปี 2555 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตากสมัยปีวาระปี 2556 – 2557 และในที่ประชุมได้ลงมติเลือก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากวาระปี 2556-2557  ในช่วงที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค อาทิเช่น อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล 9 สมัยถึงปัจจุบัน, อดีตที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, รองประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลวาระปี 2533 - ปัจจุบัน, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก และดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจอีกหลายตำแน่ง
                         โดยการดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตากของนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ในครั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดตากคนใหม่ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตากพร้อมทั้งการไปเชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาค ให้แก่สมาชิกและคณะกรรมการและส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทาง ดังนี้คือ
1.        เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอดให้เป็นรูปธรรม เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558
2.        เชื่อมโยง เส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวบนเส้นทาง EWEC เดิม และเส้นทาง EWEC เส้นใหม่ 
3.        ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปี ข้างหน้า
จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 56 นายภราดร กานดา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กบก.) ครั้งที่2/2556
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 56 นายภราดร กานดา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กบก.) ครั้งที่2/2556 และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คระอธิบดีกรมศุลกากร สหภาพเมียนมาร์ แะคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดี ด้านนำเข้า ส่งออก
รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2556  นายประสงค์  สันติพนารักษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก และคระกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้การต้อนรับ คณะ Mr. Tun Thein  อธิบดีกรมศุลกากร สหภาพเมียนมาร์ แะคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดี ด้านนำเข้า ส่งออก มาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การส่งออก - นำเข้า ระหว่างผู้ประกอบการขอจังหวัดตาก เพื่อเตรียมรองรับ AEC ในอีก 2 ปี ข้างหน้า

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : 13 มีนาคม 2556 คณะนักศึกษาวิทยาลัยมหาดไทย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนไทยพม่า
รายละเอียด:

13 มีนาคม 2556 คณะนักศึกษาวิทยาลัยมหาดไทย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนไทยพม่า และแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดของภาคเอกชน จากนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ณ หอการค้าจ.ตาก อำเภอแม่สอด

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : 15 มี.ค. 56 ณ หอการค้าจังหวัดตาก เวลา 19.00 น. นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของจีน เหรินหมิงรื่อเป้า (People’s daily)
รายละเอียด:

5 มี.ค. 56 ณ หอการค้าจังหวัดตาก เวลา 19.00 น. นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของจีน เหรินหมิงรื่อเป้า (People’s daily) ในประเด็น การค้า การลงทุนร่วม แม่สอด - เมียวดี โดยหลังจากที่ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมตรี ได้ลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด หนังสือพิมพ์ชื่อดังของกรุงปักกิ่ง (People’s daily) ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.