ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม > ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย – เมียนม่า)

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย – เมียนม่า)

 เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2558  เวลา  9.00 – 12.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี  ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (ไทย – เมียนมา)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

        โดยในการประชุมมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมร่วมกับบุคลากรภาครัฐและเอกชน  ในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  (เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  ลำปาง  และตาก)  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝีมือแรงงาน  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการคมนาคมขนส่ง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแสวงหาความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง  รวมถึงความร่วมมือในการบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการค้า   การลงทุน  การท่องเที่ยว  การคมนาคมขนส่ง  ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.